› bieżące
13:19 / 07.01.2015

Nagrody Prezydenta za 2014 rok rozdane! Zobacz laureatów

Nagrody Prezydenta za 2014 rok rozdane! Zobacz laureatów

fot. UM Elbląg

6 stycznia 2015 r. odbył się Koncert Noworoczny, podczas którego tradycyjnie już wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta osobom i instytucjom, które w minionym roku w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego miasta.

Nagrody Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego za rok 2014 otrzymali:

Przedszkole nr 29 - w kategorii ochrona środowiska,
Elbląski Klaster Turystyczny – w kategorii działalność gospodarcza,
Beata Wrzosek – w kategorii opieka społeczna,
PTTK w Elblągu - w kategorii sport i turystyka,
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu - w kategorii kultura i sztuka,
Stanisława Szuksta - kategorii działalność oświatowa i pedagogiczna,
Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg
oraz Piotr Imiołczyk - w kategorii inne.

Wydarzeniem artystycznym podczas uroczystości był koncert „Swinging with Sinatra” w wykonaniu Jarka Wista z zespołem w składzie: Piotr Wrombel – fortepian, Wojciech Pulcyn – kontrabas, Konrad Zemler – gitara, Robert Murakowski – trąbka, Krzysztof Szmańda – perkusja oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia.

Nagrody Prezydenta przyznawane są od 1991 roku. Do tej pory statuetką nagrodzonych zostało 183 laureatów. Pierwszymi, którzy zostali uhonorowani tym wyróżnieniem byli dr Aleksandra Gabrysiak oraz Pierwszoligowa drużyna piłkarek ręcznych Klubu Start i Dziecięca orkiestra kameralna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I PEDAGOGICZNA – Pani Stanisława Szuksta

Pani Stanisława Szuksta należy do grona najlepszych wykładowców Instytutu Pedagogiczno Językowego PWSZ w Elblągu będąc sama znakomitym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i należy do liderów grupy pracowników PWSZ w Elblągu. Jej kompetencje zawodowe i rozliczne dokonania sprawiają, że stanowi ozdobę elbląskiego stanu nauczycielskiego.

Wydaje się, całą dotychczasową działalność Pani Stanisławy Szuksty, poświęconą wychowywaniu i kształceniu małych dzieci, symbolicznie koronuje Akademia Dziecięca, która od 5 lat działa w PWSZ w Elblągu. Została ona powołana z inicjatywy i według pomysłu laureatki. Akademia Dziecięca PWSZ w Elblągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców z Elbląga i okolicznych miejscowości (zapisy do Akademii odbywają się z ponad rocznym wyprzedzeniem, tworzone są listy rezerwowe).

SPORT I TURYSTYKA - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Organizacja cyklicznych imprez turystyczno - krajoznawczych PTTK i wzmocnienie produktu turystycznego – elbląskiej Bażantarni”

Cykliczne imprezy turystyczno-krajoznawcze PTTK

W ramach realizacji tego projektu łącznie odbyło się ponad 60 różnych wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze turystyczno-krajoznawczym (rajdy, złazy, zloty, spotkania itd.), gdzie podstawową formą turystyki kwalifikowanej była turystyka piesza, kajakowa, rowerowa, autokarowa, motorowa i krajoznawcza. Łączna liczba uczestników we wszystkich imprezach szacowana jest na około 20.000 odbiorców, co znacznym stopniu wpływa to na promocję walorów turystyczno – krajoznawczych Elbląga i regionu.

Wysoczyzna Elbląska, Żuławy i Powiśle są obszarami o wysokich walorach krajobrazowych i znaczącym potencjale dziedzictwa kulturowego, poprzez uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, spływach, złazach i zlotach zorganizowanych w ramach tego projektu uczestnicy, a w szczególności dzieci i młodzież poznawali nieocenione walory przyrodnicze, historyczne jak i również historię i ciekawostki otaczającego ich regionu.

Zrealizowanie filmu, oznakowanie szlaków oraz wydanie zaktualizowanej mapy pozwoliło kompleksowo zaprezentować walory Bażantarni i rozpocząć dyskusję nad przyszłością tego miejsca.

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej do realizacji tego projektu powołało Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodziła kadra programowa PTTK, która od lat angażuje się społecznie w działania, dzięki którym uczestnicy mogą brać udział w profesjonalnie przygotowanych przedsięwzięciach turystycznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA dla Przedszkola nr 29

Przedszkole nr 29 w swojej działalności wyróżnia się edukacją ekologiczną poprzez ogromną aktywność w przedsięwzięciach :

 • Udział w międzynarodowym projekcie Szkoły dla Ekorozwoju
 •  Uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi 2014
 • Udział w ogólnopolskim programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 • Uzyskanie Certyfikatu Akademii Zdrowego Przedszkolaka w roku 2013 i 2014
 • Udział w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Uzyskanie Certyfikatu Przyjaciela Natury w roku 2012, 2013 i 2014


Udział w ogólnopolskim programie Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej realizowany w roku 2011, 2012, 2013 i 2014. Przedszkole na dwóch kółkach – projekt edukacji ekologiczno - zdrowotnej Mały i Duży Ziemi służy – program edukacji ekologiczno - przyrodniczej

Przedszkolaki biorą udział również w konkursach i akcjach :

 • Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów organizowany przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu
 • Konkursy plastyczne
 • Konkursy wiedzy ekologicznej
 • Akcja Sprzątanie Świata
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Bez Samochodu
 • Mikołajkowy i Zajączkowy prezent dla Ziemi
 • Godzina dla Ziemi


Działania proekologiczne wewnętrzne w przedszkolu to:

 • Kodeks Młodego Ekologa
 • Pojemniki na segregację śmieci
 • Piktogramy
 • Żarówki energooszczędne i wymiana okien
 • Wymiana monitorów
 • Kiermasze zdrowej żywności
 • Eko-hodowle
 • Nasadzenia drzew w ogrodzie przedszkolnym


OPIEKA SPOŁECZNA - Beata Wrzosek

Pani Beata Wrzosek od 20 lat pracuje na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Jest wielozawodowcem i swoją wieloprofilową wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywane w ramach studiów, szkoleń, kursów, zagranicznych staży łączy w działaniach na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wykształcenie, które zdobyła dotyczy zarówno obszaru pedagogicznego, medycznego, menadżerskiego, oraz artystycznego. Każdy ze zdobytych zawodów Pani Beata Wrzosek wykorzystuje w swojej pracy zawodowej.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, gdzie przygotowuje do zawodów medycznych i opiekuńczych. Od ponad 20 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami jako fizjoterapeuta, terapeuta, pedagog specjalny.

Od 2008 r. zawodowo związana jest z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, gdzie odpowiedzialna jest za opracowywanie i realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską, których głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Jest twórcą projektu pn: „SKUTECZNIE DO PRACY”, dzięki któremu w latach 2012-2014 - 160 uczniów Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej zdobyło wiedzę, umiejętności i doświadczenie w dodatkowym zawodzie – pracownik hotelu/spa, jako podniesienie szans zatrudnieniowych.

Opracowała i współrealizuje we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych projekt pn. „Zatrudnienie Wspomagane – Prawdziwa Praca”, projekt ponadnarodowy ze środków EFS, dzięki któremu zatrudnienie znalazło 10 osób z niepełnosprawnością wzrokową z Elbląga.

Opracowała i realizowała projekt pn: „Praca= Samodzielność”, tegoroczny zwycięzca w konkursie Centrum Projektów Europejskich – „REGATY ROZWOJU” w kategorii projektów ponadnarodowych.

KULTURA I SZTUKA - Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu powstało 150 lat temu i jest najstarszą tego rodzaju placówką w województwie warmińsko-mazurskim. W swoich zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historyczne zgromadziło zabytki z dwóch stanowisk archeologicznych: elbląskiej starówki i wczesnośredniowiecznej osady handlowej Truso, a na dziedzińcu Muzeum znajduje się zrekonstruowana na podstawie badań archeologicznych chata Wikingów z Truso.

W 2014 roku w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbyło się IV Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla. Przy okazji jubileuszu zostały otwarte nowe wystawy:

- pierwsza wystawa pt. „Świadectwa. Historia w twarzach - twarze historii ” przybliża przedwojenny Elbląg we wspomnieniach ówczesnych mieszkańców;

- druga „Elbląg - meandry historii” pokazuje dawny Elbląg na podstawie znalezisk archeologicznych, dzięki modernizacji budynku Podzamcza, Wystawy zostały zrealizowane w nowych aranżacjach i wnętrzach

Najważniejszym osiągnięciem Muzeum w ostatnich latach jest pozyskanie środków pozabudżetowych w wysokości 3,9 mln euro na modernizację Muzeum z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska - Rosja, przy współpracy z Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie, Dzięki którym kompleksowo został zmodernizowany budynek Podzamcza oraz część skrzydła południowego.

Muzeum już od wielu lat prowadzi bardzo aktywna działalność edukacyjną. W lekcjach muzealnych dla dzieci i młodzieży różnych poziomów szkół biorą udział co roku setki młodych ludzi. Od dwóch lat muzealnicy organizują dodatkowo, w miesiącach letnich, spotkania z żywą historią w Bramie Targowej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych elblążan i turystów.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród mieszkańców cykliczne działania Muzeum jak: Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Bałtycki Festiwal Nauki, Kawiarenka Historyczna Clio czy giełdy i targi staroci. Muzeum może poszczycić się także znaczącą ilością publikacji naukowych i popularnonaukowych, jak Elbląskie Studia Muzealne czy wydana w tym roku jubileuszowa publikacja – Skarby Elbląskiego Muzeum.

INNE - Pan Piotr Imiołczyk

Pan Piotr Imiołczyk od prawie 30 lat pracuje w elbląskich szkołach jako nauczyciel historii, wkładając w swoją pracę dużo serca i zaangażowania oraz prowadzi działalność w dziedzinie propagowania historii.

Większość wydarzeń, których jest inicjatorem ma charakter cykliczny. Część z nich wpisała się na stałe w świadomość mieszkańców Elbląga i stanowi integralny element życia kulturalnego naszego miasta.

Jest to postać rozpoznawalna i utożsamiana z propagowaniem historii oraz wesołego i twórczego podejścia do jej nauczania.

Na szczególne wyróżnienie zasługują jego działania podczas uroczystości państwowych w 2014r. m.in. rocznica powstania styczniowego, rocznica powstania Armii Krajowej, 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego i inscenizacja „Barykada ‘44”. Obchody Narodowego Święta Niepodległości i wiele innych.

Oprócz działań jakie podejmuje przy świętach patriotycznych, chętnie włącza się w organizowanie innych przedsięwzięć kulturalnych. Przez dwa lata prowadził ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie.

Inne - Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”

Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” powstał w listopadzie 1998 r., od piętnastu lat prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji ruchowej i społecznej oraz integracji przez sport osób niepełnosprawnych ruchowo w woj. warmińsko – mazurskim. Podstawowym celem jest rehabilitacja poprzez sport wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

IKS ATAK był organizatorem wielu imprez integracyjnych, obozów oraz Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, Pucharów Europy, Mistrzostw Europy oraz Turniejów Międzynarodowych w piłce siatkowej na siedząco, stojąco i hokeja.

W 2014 roku największym przedsięwzięciem Klubu była organizacja Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn. Wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez sportowych osób niepełnosprawnych wpłynęło również na przyznanie IKS ATAK Elbląg organizacji pierwszych w historii Mistrzostw Świata w plażowej piłce siatkowej osób niepełnosprawnych, które odbędą się w przyszłym roku w Sztutowie.

Materiały video z gali i prezentacji poszczególnych laureatów można zobaczyć na stronie Telewizji Elbląg

1
2
oceń tekst 3 głosów 33%

Zdjęcia ilość zdjęć 7