› bieżące
20:03 / 05.10.2023

Największa i jedna z najważniejszych inwestycji w mieście zrealizowana

Największa i jedna z najważniejszych inwestycji w mieście zrealizowana

fot. UM Elbląg

Zakończyła się przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 198 mln złotych, z czego 101 mln to pozyskane fundusze unijne. Zadanie było częścią projektu pn. "Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg", który oprócz przebudowy oczyszczalni ścieków obejmował również budowę i przebudowę części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków.

Wartość wszystkich prac wyniosła 212 mln złotych, z czego 107 mln stanowi dofinansowanie zrealizowane przez NFOŚiGW w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. To najdroższa inwestycja w historii naszego miasta.

Przebudowa oczyszczalni ścieków była jednym z priorytetowych zadań. Ponad 30-letni obiekt, którego budowa rozpoczęła się w latach 70, był bardzo wyeksploatowany i groził katastrofą budowlaną i ekologiczną. Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego i przychylności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się pozyskać dofinansowanie na realizację tej kluczowej inwestycji.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się zdobyć środki unijne na ten cel. Bez tak dużego dofinansowania z pewnością nie bylibyśmy w stanie sami zrealizować tego zadania. Przebudowa oczyszczalni ścieków kończy cały szereg inwestycji, które w sposób kompleksowy rozwiązują problem gospodarki wodno – ściekowej w naszym mieście dla wielu pokoleń elblążan. Przypomnę, że przed laty w ramach funduszy z programu ISPA zmodernizowaliśmy system wodociągowy w mieście, w poprzedniej kadencji wybudowaliśmy stację uzdatniania wody w Szopach. Pozwoliło to w pełni zabezpieczyć zapotrzebowanie Elbląga w dobrej jakości wodę. Dziś, otwierając tę nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnię, z dumą możemy mówić, że mamy również na wiele lat uregulowany problem oczyszczania ścieków. Na stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki wodno – ściekowej wydatkowaliśmy łącznie ponad 345 mln złotych, z czego ponad 200 mln pochodziło z funduszy unijnych. I to jest wielki sukces naszego samorządu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do modernizacji i rozbudowy. Dziękuję Panu Andrzejowi Kurkiewiczowi, ówczesnemu dyrektorowi, który rozpoczął tę inwestycję, kierownikowi oczyszczalni i całej załodze EPWiKu. Dziękuję również wykonawcy za dobrą współpracę – podkreślał podczas otwarcia prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Zadanie inwestycyjne realizowane było w okresie od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2023r. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Instal Warszawa S.A. Wszystkie prace wykonywane były na czynnym obiekcie, w związku z powyższym musiały być prowadzone w sposób, który nie zakłócał pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarszał parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym.

- W ciągu 10 lat udało nam się zrealizować ok. 40 oczyszczalni. Ta jest największa. Dziękuję mojemu zespołowi za to, że dał sobie z tym zadaniem radę. Jak widać wszystko można odbudować, jeśli jest dobra współpraca - podkreślał Andrzej Grygo, prezes firmy Instal Warszawa, generalny wykonawca.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę i rozbudowę 72 obiektów, w tym między innymi: osadników wstępnych i wtórnych, piaskownika, bioreaktora, czy zamkniętych komór fermentacyjnych. Przebudowano również wszystkie sieci, budynki magazynowe i administracyjne. Powstały również nowe obiekty i infrastruktura, w tym instalacja do kompostowania osadów ściekowych. W zakładzie wdrożony został nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń, co zapewnia bezpieczeństwo.

- Nowoczesna oczyszczalnia wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zmodernizowany węzeł kogeneracji umożliwia produkcję energii elektrycznej i ciepła z biogazu na potrzeby zakładu, a wykonanie instalacji wody technologicznej pozwala wykorzystywać ścieki do urządzeń pracujących w oczyszczalni. Jednym z celów jest, aby wytworzony odpad zagospodarować i stworzyć z niego produkt - mówił Marek Misztal, prezes EPWiK.

Zmodernizowany obiekt spełnia wszystkie bardzo restrykcyjne wymogi prawne i środowiskowe, a zastosowane technologie przynosić będą korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej, podniesienia skuteczności oczyszczania ścieków oraz poprawę komfortu życia mieszkańców. Hermetyzacja najbardziej uciążliwych obiektów, zastosowane biofiltry z pewnością zmniejszą uciążliwości dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 198 mln złotych, z czego 101 mln to pozyskane fundusze unijne. Zadanie było częścią projektu pn. "Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg".

Oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków cały projekt zakładał budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu obejmującą wykonanie następujących zadań:

• budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu,
• przebudowa przepompowni ścieków: „Malborska” i „Tamka” w Elblągu,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa – Jesionowa w Elblągu.

Całkowity koszt projektu to 212 mln złotych, z czego 107 stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%