› bieżące
08:28 / 28.04.2013

Nasze pierwsze „Wakacje na wesoło” w Elblągu

Nasze pierwsze „Wakacje na wesoło” w Elblągu

Po raz pierwszy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka w czasie wakacji dzieci będą brały udział w różnorodnych zajęciach dzięki zaangażowaniu liderów-pracowników firmy Siemens. W ramach programu Wolontariatu Pracowniczego w Siemensie , nauczyciele SOSW nr 1 w Elblągu Ewa Skorek i Dagmara Morawska przy współpracy z przedstawicielami Fundacji „Psy dzieciom” opracowali autorski projekt wolontariacki „Wakacje na wesoło” .

Projekt ten umożliwił pozyskanie 5000 zł , które zostaną przeznaczone na zorganizowanie czasu wolnego mieszkańcom DPS w czasie wakacji w formie dwutygodniowych półkolonii . Dzieci i młodzież , do których skierowany jest projekt , są upośledzone umysłowo, mają problemy z przemieszczaniem się ( część z nich są to dzieci leżące) oraz samodzielnym jedzeniem. Ze względu na specyfikę opieki nad nimi, konieczna jest duża ilość wolontariuszy.

Dlatego też w realizacji projektu wezmą udział pracownicy Siemens, członkowie ich rodzin, „pozyskani” wolontariusze , pracownicy Fundacji „Psy dzieciom”, nauczyciele SOSW Nr 1 . Projekt obejmuje zakres oddziaływań wychowawczo-terapeutyczno-dydaktycznych , głównie poprzez kontakt z przyrodą , zwierzętami oraz zajęcia ruchowe w naturalnym środowisku . Dzieci będą brały udział w następujących formach zajęć: hipoterapia i kynoterapia w gospodarstwie agroturystycznym ,wycieczka nad morze, piknik w Bażantarni, zabawy w Nowej Holandii, gry i zabawy sportowe w hali squash, festyn w ogrodzie, wyjście do kina, zajęcia plastyczne, muzyczne, logopedyczne i z integracji sensorycznej. Składamy podziękowania pracownikom firmy Siemens: Piotrowi Szymańskiemu i Wojciechowi Pożarowskiemu oraz przedstawicielom Fundacji „Psy dzieciom”: Jolancie Marcinkowskiej i Joannie Kijowskiej – Lasek za aktywny udział w tworzeniu projektu.

Ewa Skorek, Dagmara Morawska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 3