› rozwój i edukacja
13:56 / 22.02.2013

Nowe pracownie komputerowe w elbląskich szkołach dopiero w sierpniu

Nowe pracownie komputerowe w elbląskich szkołach dopiero w sierpniu

Dokładnie pół roku temu sześć elbląskich szkół ponadgimnazjalnych miało wzbogacić się o nowoczesne sale komputerowe. Miasto otrzymało bowiem unijne dofinansowanie na adaptację i wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych. Z nadesłanych opinii na naszą redakcyjną skrzynkę wynika, że takie pracownie nie powstały. Dlaczego? - Otóż na drodze realizacji tego zadania stanęły zmiany organizacyjno – techniczne w elbląskim szkolnictwie – tłumaczy Kamil Czyżak, z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Projekt musiał ulec modyfikacjom, m.in. zmianie harmonogramu rzeczowej realizacji przewidzianych działań – wyjaśnia Kamil Czyżak. Wyposażenie placówek w sprzęt komputerowy i oprogramowanie przewidziane we wniosku aplikacyjnym powinno zakończyć się do 30 sierpnia br.- dodaje.

Projekt pn. "Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych" dotyczy wyposażenia sal komputerowych poniżej wymienionych placówek w następujący sprzęt: 1. Zespół Szkół Mechanicznych a) pracownia nr 1: 19 stacji roboczych z monitorem, klawiaturą i myszą, 1 projektor z ekranem projekcyjnym, 1 interaktywna tablica kopiująca, 1 ploter, 1 skaner b)  pracownia nr 2: 19 stacji roboczych z monitorem, klawiaturą i myszą 2. Centrum Kształcenia Praktycznego: 16 stacji roboczych z monitorem, klawiaturą i myszą, 1 projektor z ekranem projekcyjnym, 1 interaktywna tablica kopiująca, 1 ploter, 1 skaner 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego: 21 stacji roboczych z monitorem, klawiaturą i myszą, 1 projektor z ekranem projekcyjnym, 1 interaktywna tablica kopiująca, 1 ploter, 1 skaner 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących: 21 stacji roboczych z monitorem, klawiaturą i myszą, 1 projektor z ekranem projekcyjnym, 1 interaktywna tablica kopiująca, 1 ploter, 1 skaner 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2: 25 stacji roboczych z monitorem, klawiaturą i myszą, 1 projektor z ekranem projekcyjnym, 1 interaktywna tablica kopiująca, 1 ploter, 1 skaner 6. IV Liceum Ogólnokształcące: 25 stacji roboczych z monitorem, klawiaturą i myszą, 1 projektor z ekranem projekcyjnym, 1 interaktywna tablica kopiująca, 1 ploter, 1 skaner oraz niezbędne wyposażenie dodatkowe oraz oprogramowanie.  

Ogólny koszt projektu wynosi 1.274.736,79 PLN, z czego: - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury - 1.083.484,62 PLN - wkład własny z budżetu miasta - 191.252,17 PLN.
 

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%