› inwestycje miejskie
17:04 / 08.11.2012

Nowy węzeł drogowy połączy tereny inwestycyjne na Terkawce z „berlinką”

Nowy węzeł drogowy połączy tereny inwestycyjne na Terkawce z „berlinką”

fot. Rafał Kadłubowski

Trwa opracowywanie dokumentacji, która umożliwi realizację szeregu inwestycji na terenie ponad 190 ha położonych nad rzeką Terkawka w Elblągu. Jedną z nich ma być Centrum Usług Logistycznych, pod które Miasto chce przeznaczyć około 100 ha terenu.

W ramach realizowanego obecnie przez miasto projektu unijnego pn. „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”, powstaje m.in. projekt nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz koncepcja nowego węzła drogowego na drodze S22.

W marcu tego roku Miasto wyłoniło w drodze przetargu wykonawcę, którego zadaniem jest opracowanie: badań geotechnicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, koncepcji zagospodarowania obszaru, dokumentacji technicznej i projektowo budowlanej uzbrojenia terenu (drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, regulacja cieków wodnych i zbiorniki retencyjne) oraz raportu oddziaływania na środowisko. Pełna dokumentacja ma być gotowa w do 30 listopada 2012 roku.

Wyłoniony w przetargu zespół projektowy pracuje obecnie nad poprawieniem i uzupełnieniem opracowań wykonanych w ramach szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu o uwagi zgłoszone przez Miasto. Do tej pory przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Elblągu, przedstawiono trzy warianty zagospodarowania terenu, z których wybrany został wariant kładący nacisk na wykorzystanie ponad 100 ha terenu pod Centrum Usług Logistycznych.

W ramach projektu opracowywane są rozwiązania koncepcyjne dotyczące lokalizacji węzła Terkawka na drodze S22 wraz z podłączeniem do tego węzła projektowanego systemu drogowego w obszarze Terkawki oraz skomunikowanie dróg na terenie Gminy Elbląg. Proponowane koncepcje w tym zakresie uzgadniane są z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Elbląg. Po ostatecznym zatwierdzeniu opracowań koncepcyjnych, uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, kontynuowane będą prace nad projektem budowlanym w zakresie infrastruktury drogowej i sieci uzbrojenia w obszarze Terkawki.

źródło: UM Elbląg

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Powiązane artykuły

Dawny poligon zamieni się w tereny logistyczne

20.08.2012

Ponad 100 ha terenu inwestycyjnego Terkawka w Elblągu przy drodze S-22 będzie przeznaczone pod Centrum Usług Logistycznych. Obecnie trwa opracowywanie...

Zdjęcia ilość zdjęć 1