› polityka
15:44 / 12.06.2013

NPJE: analiza zadłużenia ZBK-ów i odpolitycznienie administracji jest konieczne

NPJE: analiza zadłużenia ZBK-ów i odpolitycznienie administracji jest konieczne

fot. Konrad Kosacz/elblag.net

Komitet Wyborczy Naszą Partią Jest Elbląg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Kolejna konferencja prasowa z kandydatem na prezydenta Edwardem Pukinem i jego zespołem programowym, dotknęła istotnej i bardzo wrażliwej kwestii, a mianowicie stanu zadłużenia mieszkań ZBK, a także, zdaniem Komitetu, skostniałej struktury Urzędu Miejskiego. Jak podkreślają przedstawiciele NPJE, obie jednostki wymagają zmian od środka... Jakich?

Zadłużenie najemców z tytułu opłat czynszu wynosi 50 mln. Podniesienie stawki czynszu miało spowodować zmniejszenie tego zadłużenia. Tak się jednak nie stało. Za to nastąpił znaczący wzrost zainteresowania najemców wykupem lokali. Zdaniem Stefana Rembelskiego, konieczna jest ponowna analiza struktury zadłużenia. - Za te 50 mln złotych można byłoby dokonać remontów substancji mieszkaniowych lub remonty dróg.

- A deklarowanie możliwości obniżki czynszów na etapie kampanii wyborczej jest przejawem niegospodarności mieniem komunalnym – podkreśla Stefan Rembelski. Może się bowiem okazać, że wykupu mieszkań dokonali najemcy nie zalegający z należnościami. Tym samym miastu pozostaną w większości najemcy, których zdolność do regulowania opłat jest znikoma , co tylko pogłębi problem zadłużenia – tłumaczy.

Naszą Partią Jest Elbląg chce odejść od sprzedaży mieszkań w dobrym stanie technicznym z wysokim upustem na rzecz upustu racjonalnego. - Zgromadzone ze sprzedaży środki można by przeznaczyć na remont budynków w złym stanie technicznym – uważa Stefan Rembelski.

Komitet NPJE chce również wprowadzić regułę niepodnoszenia stawki czynszu, jeśli najemca podniesie jego standard na własny koszt. - Taki zabieg będzie sprawiedliwy w stosunku do pozostałych najemców – dodał Rembelski.

Według komitetu dobrym rozwiązaniem pozwalającym zwiększyć zasób mieszkań, byłoby udostępnianie strychów z przeznaczeniem na adaptacje na małe lokale mieszkalne, jako rezerwę na lokale socjalne i zastępcze. - Dzisiejsze nowoczesne technologie pozwalają to zrobić bez naruszania konstrukcji budynku i jego architektury – mówi przedstawiciel NPJE.

Naszą Partią Jest Elbląg widzi także konieczność nowelizacji zasad nabywania mieszkań komunalnych w taki sposób, aby w umowę sprzedaży mogły wchodzić także osoby spokrewnione z zadłużonymi najemcami, mające zdolność kredytową. - Sądzimy, że istnieje możliwość utworzenia z wybranym bankiem projektu sprzedaży lokali zadłużonych na podstawie promes przeniesienia własności wystawionych przez miasto.

Wywóz śmieci także pod lupę
Tu również konieczna jest analiza kosztów. NPJE zachodzi w głowę, co takiego się stało, że koszty wywozu odpadów musiały wzrosnąć dwukrotnie, zwłaszcza, że od 1 lipca ci sami operatorzy będą od nas zabierać śmieci.

Pierwszy krok - odpolitycznienie Urzędu
Konferencja prasowa NPJE dotknęła również samego Urzędu Miejskiego i jego funkcjonowania. Zdaniem NPJE obecna jego struktura wymaga zmian, które z pewnością zajdą jeśli wybory wygra Edward Pukin. Już dziś kandydat zapowiada, że to młodzi ludzie pełniący różne funkcje w Urzędzie będą stanowić trzon. - Chcemy tych ludzi uwolnić od presji politycznego nadzoru, aby naturalna inwencja i zapał do pracy, mogły przebić się przez skostniałe od kilku kadencji struktury wewnętrzne – tłumaczył z kolei Edward Pukin.

Według kandydata NPJE na prezydenta, Urząd Miasta nie potrzebuje trzech wiceprezydentów. W zupełności wystarczy jeden. - To kwestia organizacji pracy i podziału obowiązków pomiędzy dyrektorów departamentów – wyjaśniał.

43
1
oceń tekst 44 głosów 98%