› zdrowie i uroda
21:04 / 01.10.2015

O NNW w pigułce

O NNW w pigułce

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków podobnie jak ubezpieczenia na życie należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Jest dobrowolne z pewnymi wyjątkami. Prawo reguluje, które grupy podmiotów mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia NNW. Dotyczy to głównie branży turystycznej, sportowców, żołnierzy, funkcjonariuszy BOR, czy wolontariuszy i skazanych, którzy wykonują nieodpłatną i kontrolowaną pracę na cele społeczne.

Polisy NNW można wykupić zarówno w formie samodzielnego ubezpieczenia, tak jak występuje to np. w przypadku młodzieży szkolnej, ale także jako część pakietu ubezpieczeniowego np. turystycznego czy komunikacyjnego. W tym drugim przypadku stanowią one ubezpieczenie uzupełniające związane przykładowo z faktem posiadania pojazdu. NNW mogą przybierać różne formy. Mogą być to umowy indywidualne dla osoby fizycznej, umowy grupowe, rodzinne czy też tzw. umowy na cudzy rachunek, które zawierane są przez ubezpieczającego na rzecz innej osoby.

Decydując się na polisę ubezpieczenia NNW warto pamiętać, że ów dokument winien być sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Jednakże według art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, postanowienia zawarte w umowie, które nie są do końca precyzyjne intepretuje się na korzyść uprawnionego z umowy ubezpieczenia, ubezpieczającego czy ubezpieczonego. Z reguły oferty NNW poszczególnych towarzystw są do siebie zbliżone, jednak przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy z danym biurem zalecane jest porównaniu kilku ofert, pod kątem różnić i indywidualnych potrzeb.

Celem ubezpieczenia NNW jest wsparcie materialne osoby ubezpieczanej lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Zatem przedmiotem tego rodzaju ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które obejmują uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, który powoduje trwały uszczerbek, bądź też śmierć. Jako nieszczęśliwy wypadek rozumie się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego może dojść w życiu codziennym, w pracy, w szkole czy w podróży.

Innym istotnym aspektem ubezpieczenia NNW jest fakt, że ów polisę możemy zawrzeć z wieloma towarzystwami na raz. Obowiązuje tu zasada ile posiadamy umów NNW, tyle otrzymamy świadczeń. Dostaniemy je także niezależnie od tego, czy po wypadku przysługują nam świadczenia z ZUS, z ubezpieczenia OC, czy w ramach ubezpieczenia na życie.

Podsumowując, słusznie wybrane ubezpieczenie NNW z pewnością będzie stanowić odczuwalną pomoc finansową po wypadku, jednak jeśli istnieje potrzeba bardzo wysokiego świadczenia z ubezpieczenia NNW wówczas należy liczyć się z tym, że składka takiej polisy będzie odpowiednio wysoka.  

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%