› bieżące
12:39 / 14.12.2012

O wodniackich szansach turystycznych i transportowych Elbląga

O wodniackich szansach turystycznych i transportowych Elbląga

fot. Biuro Regionalne UM

13 grudnia odbyła się konferencja „MDW E70. Szanse turystyczne i transportowe”, połączona z otwarciem wystawy poświęconej Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70. Zorganizowana przez Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu konferencja miała miejsce w elbląskim Ratuszu Staromiejskim.

W konferencji uczestniczyli goście z Obwodu Kaliningradzkiego, z konsulatu polskiego w Kaliningradzie oraz przedstawiciel ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Przemysław Daca.

- To już trzecia konferencja organizowana przez Biuro Regionalne, która dotyczy wykorzystania walorów wodniackich naszego regionu. Na pierwszej próbowaliśmy pokazać, że dopiero wtedy, gdy Zalew Wiślany i Zalew Kaliningradzki zaczniemy traktować jak jeden akwen, będziemy mogli wykorzystać jego walory. W trakcie drugiej zastanawialiśmy się nad możliwościami współpracy portów w Gdańsku, Kaliningradzie i w Elblągu. Na tej chcemy spojrzeć na nasze dziedzictwo z perspektywy powiązań z siecią europejskich dróg wodnych – za pośrednictwem Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 – mówił dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu Jerzy Wcisła, otwierając konferencję.

Ks. dr Andrzej Kilanowski wskazywał na historyczne powiązania Elbląga z wodą. - Gospodarka wodna Elbląga zawsze była uzależniona od koniunktury politycznej, ta zaś nigdy nie była zbyt łaskawa dla gospodarki wodnej naszego miasta. Dlatego, przy tak ograniczonym zapleczu infrastrukturalnym, najważniejsze są działania na rzecz turystyki i ekologii i w tym kierunku należy zmierzać. Powinniśmy uczyć się wykorzystywać sprzyjającą koniunkturę – apelował ks. Kilanowski.

Reprezentujący marszałka województwa pomorskiego Rafał Wasil, wskazywał na coraz ściślejsze powiązania portów nadbałtyckich (trójmiejskich i Elbląga) z drogami śródlądowymi. Regina Czymbor z Biura Regionalnego w Elblągu pokazała powiązania turystyczne i realizowane projekty na Zalewie Wiślanym z udziałem Biura Regionalnego i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Zalewu Wiślanego. - W projektach uczestniczą też partnerzy w Obwodu Kaliningradzkiego – mówiła R. Czymbor.

Dyrektor Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński, przedstawił trudną drogę powrotu na rynek tej instytucji i działania na rzecz zwiększenia przewozów. Sygnalizował potrzeby działań na rzecz zwiększenia potoku towarów, transportu towarów paszowo-zbożowych, wznowienia żeglugi pasażerskiej, utworzenia regularnej linii transportowej, organizacji wspólnych regat i obozów żeglarskich.

Jerzy Wcisła umiejscowił wątek rozwoju żeglugi na Zalewie Wiślanym w kontekście europejskim i krajowym oraz przedstawił realizowane projekty i koncepcje. - Miałem koncentrować się na problemach, ale przygotowując materiał doszedłem do wniosku, że wiele z nich udaje nam się pokonać lub obejść. Mam nadzieję, że wasze odczucia z dzisiejszej konferencji są podobne – podsumował swoje wystąpienie J. Wcisła.

Konferencja odbyła się w przeddzień spotkania w Warszawie na temat rozwoju żeglugi w strefie Dolnej Wisły. - Termin konferencji zbiega się także z decyzjami o kierunkach rozwoju, które Unia Europejska wskaże do realizacji do 2020 roku i z decyzjami Rządu RP w sprawie przystąpienia do realizacji programu dla Odry, Wisły i MDW E 70. To ważne decyzje dla spraw, nad którymi pracujemy od kilku lat i dla rozwoju portu elbląskiego – mówił J. Wcisła.

Konsul RP w Kaliningradzie Zbigniew Świerczyński apelował o podjęcie na szerszą skalę współpracy o charakterze transgranicznym, zmierzającej w tym samym kierunku -  rewitalizacji dróg wodnych i poprawy ich infrastruktury i obiecał pomoc w tej sprawie.

Wiceprezydent Elbląga Adam Witek wskazywał na wiele zadań, które miasto już zrealizowało na rzecz wykorzystania walorów środowiska wodnego, a Wiktor Koszelew z Bałtijska zaprosił do wspólnego tworzenia strategii rozwoju dla Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego.

Jolanta Małkowska

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%