› bieżące
13:37 / 06.08.2018

Obsługa techniczna obiektów - konserwacja i przeglądy instalacji gazowej

Obsługa techniczna obiektów - konserwacja i przeglądy instalacji gazowej

Zwolennicy gazu podkreślają często jego liczne zalety. Jest to z pewnością bardzo czyste źródło energii, niezwykle wygodne przy codziennej eksploatacji i generujące umiarkowane koszty. To co jednak należy podkreślić to fakt, że jakiekolwiek zaniedbania przy wykonywaniu i obsłudze instalacji gazowej niosą ze sobą bardzo poważne ryzyko. Wybuchy gazu, chociaż sporadyczne, są bardzo wyraźnym ostrzeżeniem, które należy traktować niezwykle poważnie.

W przypadku instalacji gazowej najwyższy priorytet powinno mieć bezpieczeństwo. Nowoczesne, prawidłowo wykonane instalacje gazowe są praktycznie bezawaryjne, nie zmienia to jednak faktu, że zarówno one jak i ich starsze wersje wymagają odpowiedniego nadzoru.

Warto to jeszcze raz podkreślić - warunkiem bezpiecznego korzystania z gazu jest:

  • prawidłowo wykonana instalacja gazowa,
  • właściwa eksploatacja, gdzie kluczową rolę odgrywają regularne kontrole stanu technicznego instalacji.

Wykonanie instalacji gazowej to wieloetapowy proces, podczas którego musi być spełnionych szereg określonych warunków m. in.:

  • obiekt budowlany musi posiadać podłączenie do sieci gazowej,
  • konieczne jest sporządzenie projektu instalacji gazowej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
  • należy uzyskać pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej - łączne (będące w istocie pozwoleniem na budowę) -  w przypadku zgłaszania projektu instalacji wraz z pozostałą dokumentacją lub zgłaszane osobno w postaci oddzielnego projektu (np. dla istniejącego już budynku),
  • po wykonaniu instalacji, muszą być przeprowadzone próby jej szczelności, odbiór oraz wydanie opinii kominiarskiej.

Dopiero wtedy możliwe jest podpisanie z dostawcą umowy na dostawy gazu.

Rola firmy zajmującej się obsługą techniczną budynków w odniesieniu do instalacji gazowych polega najczęściej na dbaniu o prawidłowy nadzór i konserwację przy współpracy z licencjonowanymi podwykonawcami. Głównymi zadaniami są w tym przypadku:

  • znajdowanie i zatrudnianie odpowiednich fachowców, legitymujących się wymaganymi certyfikatami i posiadającymi odpowiednie zezwolenia na wykonywanie prac przy instalacjach gazowych,
  • dbanie o wykonywanie w ustalonych terminach kontroli i zaplanowanych prac serwisowych,
  • nadzór nad dokumentacją techniczną dotyczącą wszystkich aspektów związanych z instalacją gazową budynku - projekty i modernizacje, kontrole, naprawy itp.

Prawidłowy stan instalacji gazowej to również drobne prace konserwacyjne, których charakter zależy od materiałów wykorzystanych przy budowie samej instalacji. Przykładowo, instalacje gazowe, w których przewody zostały wykonane z rurek stalowych, wymagają dbania o odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Będzie się to wiązało z kontrolą i ewentualną wymianą powłok ochronnych.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników obiektu wprowadza się również rozwiązania mające na celu alarmowanie w przypadku wystąpienia czynników zagrażających zdrowiu i życiu osób przebywających w budynku. W przypadku instalacji gazowych zalicza się do nich czujniki gazu (wykrywające gaz z instalacji - np. gaz ziemny lub obecność niebezpiecznych gazów będących produktami niecałkowitego spalania - tlenek węgla, zwany potocznie czadem). Urządzenia te również wymagają prawidłowej instalacji i okresowej kontroli, gdyż tylko wtedy będą zapewniać odpowiedni poziom ochrony.

Podstawowym zabezpieczeniem w przypadku instalacji gazowej są zawory umieszczone przy każdym odbiorniku gazu. Pozwalają one na szybkie odcięcie dopływu gazu, gdy uszkodzeniu ulegnie urządzenie nim zasilane. Ich prawidłowe oznaczenie, dostępność i sprawność są niekwestionowanym wymogiem przy korzystaniu z instalacji gazowej.

Równie ważna jest kontrola i konserwacja samych urządzeń zasilanych gazem. Specjalista zadba o odpowiednią regulację palników czy należyty stan przewodów. Zwykłe zabrudzenia w obrębie palników mogą być przyczyną niecałkowitego spalania gazu, a to z kolei grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.

Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa w przypadku instalacji gazowej jest również sprawny system wentylacyjny, gdyż do prawidłowego procesu spalania gazu potrzebne są odpowiednie ilości tlenu. Przepisowy dopływ powietrza i drożność przewodów kominowych - w przypadku wentylacji grawitacyjnej oraz odpowiednia wydajność urządzeń - w przypadku wentylacji mechanicznej.

ETSerwis: Obsługa Techniczna Obiektów oferuje kompleksową współpracę we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania budynków. Dzięki doświadczeniu i licznym kontaktom w branży przejmuje ona odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego działania instalacji i systemów oraz zapewnia pomoc i wsparcie na wszystkich etapach eksploatacji obiektu.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%