› bieżące
09:03 / 25.04.2013

Od 1 maja zmiany w strefie płatnego parkowania w Elblągu

Od 1 maja zmiany w strefie płatnego parkowania w Elblągu

fot. Konrad Kosacz

Już za kilka dni zmieniają się całkowicie zasady związane z płatnym parkowaniem w mieście. Przypomnijmy więc, jakie nowe regulacje cenowe i czasowe będą obowiązywały na elbląskich parkingach. Ma być taniej i bardziej przyjaźnie dla mieszkańców.

1 maja wejdzie w życie uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

Projekt nowej uchwały regulującej funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania został przygotowany przez specjalnie do tego celu powołaną komisję, składającą się z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, ZKM, a także ERKON-u. Przygotowane nowe rozwiązania w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania to także efekt uwag i wniosków zgłaszanych bezpośrednio lub pośrednio do zarządzającego Strefą - Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu. Pod uwagę wzięte zostały również wyniki ankiety przeprowadzonej przez ZKM wśród użytkowników parkingów objętych Strefą.

Nowe zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania to przede wszystkim:

Skrócenie minimalnego czas postoju z 30 do 15 minut – tym samym minimalna opłata za postój będzie wynosiła 0,50 zł, a nie jak dotychczas – 1 zł. Zmiana ta to efekt jednego z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców postulatów. Zgodnie z wynikami przytoczonej ankiety – ponad połowa kierowców korzystających z parkingów Strefy, pozostawia swoje auta na czas nie dłuższy niż 30 minut.

W całej Strefie skrócony zostanie czas obowiązywania opłat za postój. Od 1 maja opłaty będą obowiązywały w godzinach od 9:00 do 17:00, a na parkingu przy ul. Łączności –w godzinach od 9:00 do 16:00. Ujednolicenie godzin funkcjonowania całej SPP i jednoczesne skrócenie czasu obowiązywania opłat to również jedna z najczęściej pojawiających się propozycji.

Opłata za każdą kolejną godzinę postoju będzie wynosiła 2 zł.

Roczny, bezpłatny IDENTYFIKATOR MIESZKAŃCA zastąpi bezpłatne miesięczne abonamenty. Dla osób zameldowanych tymczasowo, identyfikator może być wydany na czas krótszy niż rok.

Wprowadzone zostaną tańsze abonamenty na drugi, trzeci i kolejny pojazd, np.: miesięczny abonament typu G (dla podmiotów gospodarczych i instytucji oraz zatrudnionych w nich osób) – 50 zł, ten sam typ abonamentu na drugi samochód – 40 zł, na trzeci i każdy następny – 30 zł.

Wprowadzane od 1 maja zmiany w SPP będą dotyczyły również osób niepełnosprawnych. W nowych przepisach nie będzie już Karty „N+”, wszystkie wydane do tej pory stracą swoją ważność dopiero z dniem 31 grudnia 2013 r. W ich miejsce wprowadzone zostaną znaczne bonifikaty przy zakupie abonamentów typu „A” (abonamenty te obowiązują w całej Strefie).

Właściciele aut posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej oraz ważne orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności, będą mogli skorzystać z 95 % bonifikaty (abonament miesięczny – 4 zł; kwartalny – 10,50 zł; półroczny – 20 zł). Pozostałe osoby niepełnosprawne będące właścicielami aut będą mogły skorzystać z 80 % bonifikaty na zakup abonamentów typu „A” (abonament miesięczny – 16 zł; kwartalny – 42 zł; półroczny – 80 zł). Bonifikata ta będzie również dotyczyła rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych do lat 18.

Należy pamiętać, że abonamenty z bonifikatą (95 % i 80%) będą ważne tylko z daną karta parkingową osoby niepełnosprawnej – oba dokumenty należy wyłożyć za przednią szybą samochodu.

- Jednocześnie przypominamy, że karty parkingowe osób niepełnosprawnych uprawniają do bezpłatnego parkowania tylko na odpowiednio wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych - mówi Michał Górecki, specjalista ds. marketingu i komunikacji społecznej z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Warto podkreślić, że w najbliższym czasie liczba miejsc postojowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych zostanie zwiększona. Dodatkowe wyznaczone miejsca pojawią się na Placu Konstytucji i przy ul. Giermków. Na przełomie kwietnia i maja kontrolerzy SPP na parkingach objętych Strefą będą wręczać ulotki informujące o wprowadzanych zmianach.Również na parkomatach pojawią się najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Strefy.

Więcej informacji na temat nowych zasad funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania można uzyskać w Biurze SPP przy ul. Czerwonego Krzyża 2, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00, tel. 55 239 35 54.
 

8
0
oceń tekst 8 głosów 100%