› bieżące
13:59 / 18.02.2013

Od jutra w Urzędzie Pracy w Elblągu ruszają programy aktywizacji dla osób bezrobotnych

Od jutra w Urzędzie Pracy w Elblągu ruszają programy aktywizacji dla osób bezrobotnych

Dobra wiadomość dla bezrobotnych i pracodawców. Od jutra w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu ruszają programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych. W tym roku na ten cel uzyskano 16. 5 mln złotych, to o ponad 40% więcej niż w roku ubiegłym.

Dzięki tym funduszom prawie 2 tysiące osób bezrobotnych będzie mogło skorzystać z aktywnych programów rynku pracy. Pracodawcy mogą już zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników – taką informację przekazała dziś (18 lutego) dyrektor Iwona Radej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i wiceprezydent Adam Witek. 

- Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zarejestrowanych ponad 7 tysięcy osób bezrobotnych, co stanowi 17% stopę bezrobocia w Elblągu. - To dużo – przyznaje Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Właściwie od września ubiegłego roku, liczba osób bezrobotnych wzrasta i przypuszczamy, że ten wskaźnik jeszcze się zmieni – komentuje. W powiecie elbląskim sytuacja jest jeszcze gorsza, tam stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 28%. 

 - Cieszy jedynie to, że spośród 13 tysięcy bezrobotnych, 5200 zdobyło zatrudnienie, zarówno przy udziale środków z Funduszu Pracy, jak i dzięki środkom pracodawców. To też przekłada się na wskaźnik efektywnego zatrudnienia – podkreśla Iwona Radej. Dzięki aktywnym  programom realizowanych przez PUP, w ubiegłym roku 63% osób z nich korzystających podjęło pracę. Oznacza to, że na 10 osób bezrobotnych korzystających z pomocy PUP ponad 6 osób znalazło zatrudnienie – wyjaśnia dyrektor Radej. - To bardzo dobry wynik, gdyż w poprzednich latach wskaźnik ten wynosił od 40 do 55% - stwierdza. Obecnie są jeszcze osoby, które kończą aktywizację w lutym, więc sądzimy, że będziemy mogli pochwalić się 70% zatrudnieniem.

Oferty pracy nie dla wszystkich

Co ciekawe, dostępne oferty pracy kierowane przez pracodawców do urzędu przy ul. Saperów to głównie praca dla osób z niższym i średnim wykształceniem: pracownik gospodarczy, magazynier, handlowiec, kaletnik, sprzedawca, pracownik biurowy, budowlaniec - tych ofert jest najwięcej. Według danych Urzędu Pracy, połowa zarejestrowanych bezrobotnych to właśnie osoby z najniższym wykształceniem. W znacznie gorszej sytuacji są osoby po studiach wyższych. W tej kwestii od dawna nic się nie zmienia.

Pozostaje założyć swój własny biznes

Według Iwony Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej to jedna z tych form pomocy, która niezmiennie cieszy się dużą popularnością. W obecnej sytuacji jest to jakieś wyjście. - Cieszymy się również, że osoby bezrobotne, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności, i ich biznesy ciągle działają. Z naszych szacunków wynika, że 80% dotowanych w ostatnich 3 latach, nadal prowadzi swoją działalność - przyznaje dyrektor PUP. Są to głównie firmy z branży budowlanej, usługowej (mechanika pojazdowa, sklepy, kwiaciarnie).

Pomoc dla prawie 2 tysięcy bezrobotnych

W ubiegły piątek Powiatowa Rada Zatrudnienia zakończyła pracę nad podziałem środków na ten rok. Kierując się potrzebami bezrobotnych i pracodawców, urząd rozdysponował je na 6 różnych form aktywizacji, z czego aż 60% funduszy zostanie przeznaczona na staże dla osób dorosłych i młodych:

125 osób bezrobotnych będzie mogło uzyskać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej (w tym na utworzenie spółdzielni socjalnej), planowane zaangażowanie środków Funduszu Pracy;
195 osób bezrobotnych będzie mogło podjąć zatrudnienie na utworzonych stanowiskach pracy w wyniku refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
355 osób bezrobotnych będzie mogło skorzystać z pomocy w formie szkoleń indywidualnych, szkoleń w Klubie Pracy, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych,
365 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy będzie mogło ubiegać się o skierowanie na staż zawodowy; będą to głównie osoby po 50 roku życia,
450 osób bezrobotnych do 25 roku życia będzie mogło odbyć staż u pracodawcy,
150 osób bezrobotnych będzie mogło być skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych
283 osoby bezrobotne będą mogły podjąć zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Informacje na temat poszczególnych programów będą dostępne na stronie www.elblag.up.gov.pl. Dodatkowo będą umieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w dziale inwestycje. 

 

 

 

6
4
oceń tekst 10 głosów 60%