› inwestycje drogowe
17:01 / 31.10.2012

Od lat popadały w ruinę. Teraz odzyskują dawny wygląd

Od lat popadały w ruinę. Teraz odzyskują dawny wygląd

fot. Konrad Kosacz

Wybudowane pod koniec XIX wieku i nieczynne od kilkudziesięciu lat wrota przeciwpowodziowe  na Kanale Jagiellońskim, zostaną odrestaurowane. Znajdujący się w Kępie Rybackiej obiekt, był w bardzo złym stanie technicznym. Do końca listopada, kosztem ponad 1 mln zł wrota odzyskają pierwotny wygląd.

Dużej wielkości wrota przeciwpowodziowe, zlokalizowane są przy ujściu Kanału Jagiellońskiego do rzeki Nogat, na przecięciu drogi powiatowej pomiędzy Kępą Rybacką a Bielnikiem Drugim. Obiekt został wybudowany pod koniec XIX wieku. Przyczółki wrót wykonano jako masywną budowlę z warstwą zewnętrzną z cegły czerwonej. W połowie XX wieku nad wrotami wybudowano most żelbetowy z przyczółkami usadowionymi w korpusie wrót. Niestety podczas budowy mostu zniszczeniu uległy kolidujące z przebiegiem drogi maszynownie. Mechanizmy otwierania i zamykania wrót, znajdowały się w miejscu obecnych przyczółków mostu, w korpusie obiektu. Ze względu na ich znaczną dewastację, wrota w obecnej chwili są nieruchome. Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym i wymagał już gruntownego remontu.

Zarządzający obiektem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pozyskał w tym roku unijne dofinansowanie na prace remontowe. Mają one powstrzymać dalszą degradację stanu technicznego wrót. Kosztem ponad 1 mln 158 tys. zł wykonano dokumentację projektową ich modernizacji oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

W lipcu tego roku ruszył remont przyczółków byłych wrót przeciwpowodziowych. Wykonawcą robót jest Skanska S.A., a podwykonawcą firma Cetech z Gdańska.
- Naszym zadaniem jest m.in. odrestaurowanie fragmentów przyczółków wrót oraz oczyszczenie dna Kanału – mówi Przemysław Hulewicz, kierownik robót z firmy Cetech. - Jeśli chodzi o same wrota to przeprowadzamy tylko ich konserwację i zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszą ich degradacją. Nie naprawiamy ich mechanizmu sterowania, gdyż nie planuje się ich uruchomienia.

Prace remontowe obejmowały także remont konstrukcji budowlanej wrót, a więc m.in. naprawę ścian, remont zwieńczeń ścian, remont schodów na korpus obiektu, remont nadproży i obramowania otworów do maszynowni. Łączna wartość robót to 928 tys. zł. Termin zakończenia wszystkich prac to koniec listopada 2012 r.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 17