› dzieci i rodzina
14:25 / 11.09.2012

Od listopada wyższe zasiłki rodzinne

Od listopada wyższe zasiłki rodzinne

1 listopada 2012 roku zaczną obowiązywać wyższe wartości zasiłków rodzinnych i wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Zobacz o ile wzrosną zasiłki na poszczególne dziecko.

Wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie:
77 zł na dziecko do 5 lat (obecnie wynosi 68 zł, tj. wzrost o 13,2 proc.);
106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (obecnie jest to 91 zł, czyli będzie więcej o 16,5 proc.);
115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (obecnie jest to 98 zł, czyli będzie to więcej o 17,3 proc.).
 
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych docelowo będą na poziomie 574 zł na osobę dla ogółu rodzin i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą obecnie odpowiednio: 504 zł i 583 zł). 
 
Poziom docelowy zostanie osiągnięty w dwóch etapach:
od 1 listopada 2012 r. odpowiednio: 539 zł i 623 zł;
od 1 listopada 2014 r. odpowiednio: 574 zł i 664 zł.
 
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych nie były weryfikowane od 1 maja 2004 r. (od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych). „Zamrożenie” tych kryteriów spowodowało spadek liczby dzieci, na które wypłacano zasiłek rodzinny: z 5 547 tys. osób (w 2004 r.) do 2 768 tys. (w 2011 r.), czyli o ok. 50 proc.
 
Bez zmian pozostaną dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo); opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł); samotnego wychowywania dziecka (zdrowego – 170 zł, niepełnosprawnego – 250 zł); kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia – 60 zł, powyżej 5 roku życia – 80 zł); rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł raz na rok); podjęcia przez dziecko nauki w szkole (na wydatki zw. z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła – 90 zł, na wydatki zw. z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 50 zł); wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł).
 
Nie zmieni się także wysokość: zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł) i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł).
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%