› bieżące
13:36 / 22.02.2013

Od marca emeryci i renciści otrzymają więcej pieniędzy

Od marca emeryci i renciści otrzymają więcej pieniędzy

fot. Konrad Kosacz

Od marca emeryci i renciści dostaną średnio 71 zł podwyżki. Ci z najniższymi świadczeniami mogą liczyć jedynie na 32 zł. Wynika to z tego względu, iż w tym roku waloryzacja będzie procentowa, a nie kwotowa, jak było w ubiegłym roku. Wniosek jest więc taki, że największą podwyżkę otrzymają emeryci otrzymujący najwyższe świadczenia.

- Waloryzacja dotyczy świadczeń, które zostały przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2013 r. i prawo do tych świadczeń powstało do dnia 28 lutego 2013 r – informuje Agnieszka Cybulska, rzecznik prasowy Oddziału ZUS Elbląg. - Nie trzeba składać wniosku do ZUS, aby otrzymać wyższe świadczenia – dodaje rzecznik. Od marca w terminach płatności każdy otrzyma już wyższe świadczenie, jak również decyzję o waloryzacji i wysokości podwyżki – komentuje Agnieszka Cybulska.

Stopę procentową podwyżki określi rząd na podstawie inflacji i wzrostu płac. W 2013 roku będzie to 4 procent. Według wstępnych założeń, miało to być 4,4 proc., jednak ostatecznie inflacja okazała się niższa niż zakładano. Ponadto średni wzrost pensji określany przez GUS okazał się ujemny! Oznacza to, że pensje w 2012 roku spadły. Tym samym emerytury zostaną zwaloryzowane tylko o poziom inflacji.

Od 1 marca 2013 r. kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych wyniosą: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 831,15 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy- 637,92 zł, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 997, 38 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 765,50 zł. Natomiast kwoty poszczególnych dodatków do emerytur, rent i świadczeń pieniężnych, ustalone przez ich pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji wyniosą: dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie – 203,50 zł, dodatek dla sieroty zupełnej – 382,50 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – 305,25 zł.

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%