› rozwój i edukacja
09:07 / 13.03.2013

Od nowego roku szkolnego CKZiU otworzy nowe kierunki

Od nowego roku szkolnego CKZiU otworzy nowe kierunki

Aktualna sytuacja na rynku pracy nie napawa optymizmem. Zauważalna jest tendencja, że zawody, które jeszcze kilka lat temu uznawane były za przyszłościowe, dziś już nie są dla potencjalnych pracodawców atrakcyjne. Dyrekcja CKU postanowiła zatem wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom rynku i poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły.

Do tej pory placówka specjalizowała się wyłącznie w kształceniu dorosłych. Jednakże od 1 września 2013 r. do Centrum zostaną włączone zasadnicza szkoła zawodowa oraz technikum, w których naukę rozpoczną absolwenci gimnazjum. W skład nowo powstałego zespołu szkół pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od r. szk. 2013/14 będą wchodzić: gimnazjum, liceum ogólnokształcące i technikum dla dorosłych, szkoła policealna oraz zasadnicza szkoła zawodowa i technikum dla młodzieży.

Zatem od tego roku CKZiU będzie kształcić nie tylko dorosłych, ale także młodzież, której zaproponowano naukę na przyszłościowych kierunkach monter mechatronik (ZSZ) oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Ponadto dla osób dorosłych, nieposiadających wykształcenia średniego, przeprowadzane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły tel. 55 625 67 00.

Anna Jędrzejewska

13
0
oceń tekst 13 głosów 100%

Powiązane artykuły

Od nowego roku szkolnego CKZiU otworzy nowe kierunki

13.03.2013 komentarzy 1

Aktualna sytuacja na rynku pracy nie napawa optymizmem. Zauważalna jest tendencja, że zawody, które jeszcze kilka lat temu uznawane były za przyszłościowe,...