› bieżące
15:00 / 25.07.2012

Od piątku rusza mały ruch graniczny

Od piątku rusza mały ruch graniczny

27 lipca zaczynają obowiązywać zasady małego ruchu granicznego w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej. Wprowadzenie małego ruchu granicznego było najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w województwie warmińsko-mazurskim, podkreślanym podczas niemal każdego przedsięwzięcia w regionie.
 
Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego mieszkańcy strefy przygranicznej powinni, aplikując o wydanie zezwolenia, przedstawić m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania we wspominanej strefie. Takie zaświadczenia będą mogli uzyskać w komórkach ewidencji ludności urzędów miast i gmin. Ponadto, przed wydaniem zezwolenia, dane wnioskodawców będą sprowadzane w krajowych bazach danych i Systemie Informacyjnym Schengen pod kątem zastrzeżeń dotyczących przekraczania granic. Powyższe wskazuje, iż właściwe organy Rzeczpospolitej Polskiej czeka wytężona praca.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, który realizuje ustawowo nałożony obowiązek ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, przygotował materiały informacyjne w języku polskim i rosyjskim, czyli kompendium niezbędnych informacji na temat małego ruchu granicznego. Wszelkie niezbędne informację dostępne na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl

Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego to, według umowy zawartej pomiędzy RP a FR, dokument wydawany mieszkańcom strefy przygranicznej Państwa jednej Strony, uprawniający do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, na warunkach ustalonych w Umowie.

Na strefę przygraniczną RP objętą mrg składają się następujące jednostki podziału administracyjnego:

Województwo pomorskie:
- powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski.
Województwo warmińsko - mazurskie:
- miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

Strefę przygraniczną FR stanowić będzie terytorium Obwodu Kaliningradzkiego.

Wykaz dokumentów wymaganych do aplikowania o wydanie zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego znajduje się na stronie internetowej.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%