15:36 / 09.09.2013

Odbiorca wrażliwy za prąd zapłaci mniej. Czy skorzystasz z ulgi?

Odbiorca wrażliwy za prąd  zapłaci mniej. Czy skorzystasz z ulgi?

fot. http://energia-pl.pl

Odbiorcy wrażliwi, czyli osoby którym przyznany został dodatek mieszkaniowy, zostaną objęci również ulgą na energię elektryczną. Mniej zapłacimy w 2014 roku. Z udogodnienia skorzysta ok. 700 tysięcy użytkowników.

Z rozwiązania proponowanego przez Ministerstwo Gospodarki skorzysta ok. 700 tysięcy odbiorców. Dla budżetu państwa będzie to roczne obciążenie w wysokości ok. 170 mln zł.

Bonifikata w wysokości 20-30% kosztów generowanych w gospodarstwie domowym, odliczana będzie od comiesięcznego rozliczenia odbiorcy wrażliwego z dostawcą energii. Dostawca natomiast zwrot kosztów otrzyma w formie dofinansowania ze strony państwa. Przeciętne gospodarstwo domowe, za prąd zapłaci ok. 200zł rocznie mniej.

Ciekawostką jest, że przedsiębiorstwa energetyczne nie będą już miały możliwości odcięcia dopływu prądu osobom, które zalegają z płatnościami. Alternatywnym obowiązkiem dostawcy będzie natomiast założenie licznika przedpłatowego.

- Limity zużycia dla osoby samotnej określono na 900 kWh rocznie, dla 2-4 osobowej rodziny na 1250 kWh, a dla gospodarstwa zamieszkiwanego przez przynajmniej 5 osób, na 1500 kWh – informuje protal energia.pl

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wchodzi w życie z dniem 11 września. Działanie to jest podyktowane między innymi wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
 

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%