› bieżące
16:35 / 20.11.2014

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w SOSW nr 2 w Elblągu

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w SOSW nr 2 w Elblągu

fot. nadesłane

Dzień 20 listopada uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. W tym dniu przypada również 25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, która dziś uznawana jest za dokument o znaczeniu podstawowym dla międzynarodowej ochrony praw człowieka. Na Polsce jako inicjatorze prac nad stworzeniem Konwencji ciąży szczególne zobowiązanie do pielęgnowania i stałego urzeczywistniania postanowień Konwencji w codziennym życiu. Uchwalenie przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka niewątpliwie sprzyja dyskusji o prawach dziecka, jest również doskonałym momentem do realizacji ciekawych zajęć i przedsięwzięć związanych z poszerzaniem wiedzy na temat praw najmłodszych obywateli.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu realizuje projekt edukacyjny pt. „PODAJMY SOBIE RĘCE – PODRÓŻ PO KRAINACH PRAW DZIECKA”, który został nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie. Realizacja projektu zakłada upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka, które są ważnym elementem pedagogiki Janusza Korczaka. Celem przedsięwzięcia jest także propagowanie praw dziecka wśród społeczności lokalnej, dlatego też zaproszona do udziału w projekcie została grupa dzieci 5-letnich „Słoneczka” z Przedszkola Nr 26 w Elblągu, wychowankowie świetlic socjoterapeutycznych działających przy Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 23 oraz wychowankowie Świetlicy Szkolnej Integracyjnej Środowiskowej.

W ramach tej współpracy odbyły się między innymi zajęcia edukacyjne pt. „Prekursor praw dziecka”, podczas których uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkól podstawowych i wychowankowie grup wychowawczych Ośrodka, zapoznali się z aktami prawnymi dotyczącymi praw dziecka oraz postacią Janusza Korczaka. Zorganizowany został także sejmik uczniowski pod hasłem „Mam prawo do…”, który miał na celu podniesienie wiedzy na temat praw dziecka opisanych w Konwencji o prawach dziecka.

Uczestnikami zajęć pt. „Manifest Króla Maciusia – z dziećmi o prawach dziecka” były dzieci z czterech grup przedszkolnych: z niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i dzieci z autyzmem. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom znaczenia i rozumienia podstawowych pojęć z zakresu praw dziecka. Honorowym gościem był tytułowy bohater - Król Maciuś Pierwszy. Ta bajkowa postać uświadomiła dzieciom ich rangę oraz możliwości korzystania z własnych praw i przywilejów. Punktem wyjścia zajęć, był wierszyk do pokazywania pt. „Mały człowiek”. Przy dźwiękach hejnału posłaniec odczytał treść manifestu, z którego dzieci dowiedziały się, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały. Poznały też znaczenie pojęć manifest, prawo. Zainicjowanie dyskusji na temat: „Król Maciuś Pierwszy w krainie praw dziecka” poprzedziła prezentacja praw w formie piktogramów. Dzieci nazywały swoje prawa, podejmowały próbę ich odczytywania, rytmizowały hasło: „Dzieci mają swoje prawa, niech każdy się dowie, że dziecko to także człowiek”. Wiele emocji i wzruszeń wywołał wiersz pt. „Mam prawo do…”, wzbogacony podkładem muzycznym: kołysanki „Był sobie król…” i zilustrowany zdjęciami prezentującymi podstawowe potrzeby dziecka.

Celem zajęć pt. „Król Maciuś Pierwszy z wizytą u leśnych gości”- zabawa w teatr, była edukacja kulturalna skupiająca się na tematyce praw dziecka oraz nowoczesnej pedagogiki zainspirowanej twórczością Janusza Korczaka. Znany już dzieciom z poprzednich spotkań Król Maciuś Pierwszy, dostojnie wkroczył do leśnej krainy. Przy dźwiękach poloneza poprowadził leśny orszak zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. Jesienne zagadki, taniec z chustą animacyjną, wykonanie elementów scenografii do przedstawienia teatralnego, to proponowane przez nauczycieli aktywności, którym dzieci oddały się z radością i zaangażowaniem. Ogromną atrakcją przygotowaną przez autorów wydarzenia, była inscenizacja teatralna pt. „Smutne drzewo w leśnym teatrze”, gdzie zadbano o to, by kontakt dziecka z teatrem opierał się nie tylko na biernym uczestnictwie w roli widza, ale także na możliwości wcielenia się w rolę aktora, a więc na radosnej zabawie w teatr.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu od lat podejmuje się działania służące upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka, projekt „Podajmy sobie ręce” to wyzwanie i wiele radości z realizacji, to lekcja dla wszystkich małych i dużych, starszych i młodszych, że choć „dziecko małe, lekkie, mnie go jest”, to ma prawa.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%