› bieżące
07:09 / 22.07.2017

Okaż serce ... nie dawaj pieniędzy żebrakowi

Okaż serce ... nie dawaj pieniędzy żebrakowi

fot. Pixabay

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku 20 lipca odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli służb współdziałających w ramach akcji przeciwko żebractwu. Morski Oddział Straży Granicznej reprezentował kpt. SG Robert Mroczek, koordynator do spraw zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi.
 

Akcja przeciw żebractwu jest jednym z elementów tematycznej kampanii, która służy edukacji i przeciwdziałaniu społecznemu problemowi żebractwa. W Gdańsku prowadzą ją wspólnie MOPR, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Morski Oddział Straży Granicznej, Straż Miejska, Policja i Zarząd Transportu Miejskiego. 

Morski Oddział Straży Granicznej jest aktywnym uczestnikiem tej kampanii, jako jednej z form zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi. Właściwość ta należy do ustawowych zadań Straży Granicznej. Dodatkowo, dzięki aktywności Placówki Straży Granicznej w Gdańsku, w okresie trwania w mieście Jarmarku Dominikańskiego funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie z policjantami i Strażą Miejską patrolować będą ulice Śródmieścia.

Na spotkaniu poinformowano, że od dziś w Domu Sąsiedzkim przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku działa świetlica dla dzieci, które na ulicach miasta proszą o datki lub towarzyszą swoim opiekunom w żebraniu. Na mocy umowy z miastem do końca sierpnia prowadzi ją Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek we współpracy z Fundacją Wsparcia i Inicjatyw Społecznych. To tam dzieci mają zapewnione posiłki i zajęcia kulturalno-edukacyjne.

MOSG

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%