› sport
11:45 / 14.04.2016

Olimpia nie otrzyma dofinansowania od Miasta

Olimpia nie otrzyma dofinansowania od Miasta

fot. archiwum elblag.net

Urząd Miejski rozstrzygnął, które podmioty otrzymają dofinansowanie w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą "Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga". Na konkurs do Referatu Sportu i Turystki wpłynęło ostatecznie 7 ofert, ale aż 3 z nich nie spełniły wymagań - w tym oferta Związkowego Klubu Sportowego Olimpia Elbląg.

Do tej pory Miasto rozstrzygnęło 3 konkursy: "Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach w okresie do sierpnia 2016 r.", "Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych" oraz "Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży". Najwięcej pieniędzy przekazano Elbląskiemu Klubowi Sportowemu Start, bo aż 250 tys. złotych i to tylko w ramach jednego realizowanego zadania. Elbląska Olimpia otrzymała "zaledwie" o 10 tys. mniej, ale na to złożyły się środki w ramach dwóch realizowanych przedsięwzięć.

Władze klubu złożyły także swoją ofertę na ostatni konkurs "Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga". Koszt całkowity zadania miał wynosić 26 tysięcy złotych, a Olimpia wnioskowała o przyznanie 18 tysięcy wsparcia. Niestety, jak się okazało, złożona oferta była poniżej progu punktowego i dlatego dotacja nie mogła zostać przyznana. Gdyby jednak Olimpia otrzymała te 18 tysięcy, byłaby najwyżej dotowanym podmiotem w tym roku, z 258 tysiącami złotych na koncie.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu:

1. Klub Sportowy "Elbląskie Włóczy-Kije" - wysokość dotacji: 4,000,00 zł.

2. Międzyszkolny Klub Sportowy "Truso" Elbląg - wysokość dotacji: 15,000,00 zł.

3. Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW 4260 - wysokość dotacji: 6,000,00 zł.

4. Stowarzyszenie "Jantar" - wysokość dotacji: 5,000,00 zł.

5. Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg - oferta poniżej progu punktowego.

6. Elbląskie Stowarzyszenie Aikido-Aikiki - oferta poniżej progu punktowego.

7. Fundacja Leczenie Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią "Końskie Zdrowie" - oferta odrzucona (podmiot nie spełnia wymogu konkursowego - zadania w zakresie sportu nie stanowią przedmiotu działalności statutowej oferenta).

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%