› rozwój i edukacja
09:35 / 11.01.2013

Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej. ZSEiO organizuje zawody okręgowe

Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej. ZSEiO organizuje zawody okręgowe

Dnia 11 stycznia o godzinie 12:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących odbędą się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej. Inicjatywa zorganizowania ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej powstała w Instytucie Europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy. Program merytoryczny olimpiady w pewnej części odpowiada podstawie programowej obowiązującej z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na IV etapie edukacyjnym. Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych  z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących już po raz trzeci jest współorganizatorem zawodów okręgowych olimpiady. W tym roku szkolnym gośćmi naszej szkoły będą laureaci zawodów szkolnych z Olsztyna, Ostródy i Ełku. Tegoroczna edycja olimpiady odbywa się pod hasłem: „Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”. Zawody okręgowe składają się z dwóch części. Pierwszy etap polegał będzie na rozwiązaniu 20 pytań testowych ze stałego zakresu programowego przygotowanego przez Komitet Główny oraz 10 pytań testowych obejmujących zakres programowy tematu specjalnego olimpiady. Drugi etap olimpiady będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania problemowe, jedno z zakresu ogólnego i drugie z zakresu specjalnego danej edycji. Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji olimpiady dwóch laureatów zawodów okręgowych ZSEiO zakwalifikowało się do zawodów centralnych, które odbyły się w Lublinie. Wyrażamy nadzieję, że zgromadzona wiedza i odrobina szczęścia pozwoli przedstawicielom naszej szkoły i w tym roku zakwalifikować się do zawodów centralnych. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że zacięta rywalizacja pomiędzy uczestnikami olimpiady wyłoni najlepszych, którzy będą mieli szansę ubiegać się o miejsca na renomowanych uczelniach takich jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet Wrocławski.

Agnieszka Hauer, ZSEiO

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%