› bieżące
12:26 / 20.12.2013

Olsztyńska firma dostarczy paliwo do urzędowych samochodów

Olsztyńska firma dostarczy paliwo do urzędowych samochodów

Firma Falco z Olsztyna przez najbliższy rok będzie dostarczała paliwo do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Ratusz właśnie rozstrzygnął przetarg w tej sprawie. Innych ofert nie było.

Przedmiotem zamówienia była dostawa paliwa: etylina PB 98, etylina PB 95, ON do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Elblągu w okresie 12 miesięcy.

Urząd Miejski potrzebował: etyliny bezołowiowej PB 98 w ilości 4 500 ltr., etyliny bezołowiowej PB 95 w ilości 5 000 ltr., oleju napędowego w ilości 1 500 ltr.

Podaną ilość paliwa określono na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania i jest ona orientacyjna. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Oferenta. Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 j. t.).

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu było dysponowanie przez Oferenta przynajmniej jedną stacją paliw na terenie miasta Elbląga czynną przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Jedyną ofertę w tym zamówieniu, nie przekraczającym kwoty 14 tys. euro, złożyła firma Falco z Olsztyna, która posiada stację benzynową przy ul. Rawskiej.
 

 

1
4
oceń tekst 5 głosów 20%