› inwestycje drogowe
08:42 / 27.06.2017

Olsztyńska firma oceni przebudowę elbląskiego skrzyżowania

Olsztyńska firma oceni przebudowę elbląskiego skrzyżowania

fot. archiwum elblag.net

Już wiadomo, że audyt, czyli niezależną ocenę przebudowy skrzyżowania ulic 12 lutego i Grota-Roweckiego wykona spółka AZAS BR z Olsztyna. Pokonała pięciu konkurentów.

Budowa torowiska w ciągu 12 lutego i Grota-Roweckiego już od momentu wyłaniania wykonawcy budziła wiele emocji.

Kontraktem na budowę torowiska i trakcje tramwajowe na ul. Grota-Roweckiego oraz ul. 12 Lutego było zainteresowanych dziewięć firm. Komisja przetargowa odrzuciła dwie oferty. Z pozostałych siedmiu wybrała przedsiębiorstwo ZUE z Krakowa. Decyzja komisji przetargowej była nie w smak firmie Tor Krak z Krakowa. Zarzucała jej źle zabezpieczone wadium oraz, że wygrała firma, która nie spełniała warunków zamawiającego. Przesłała więc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta nie miała wątpliwości: „Odwołanie jest niedopuszczalne z powodów formalnych”.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że przetarg na budowę torowiska w ciągu 12 lutego i Grota-Roweckiego nie odbył się zgodnie z przepisami. Sprawę skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu, a ten do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sprawa w toku.

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu przebudowy skrzyżowania ulic 12 lutego i Grota-Roweckiego. Zgłosiło się sześć firm. Wybrano tę, która zaoferowała najniższą cenę. Wygrała spółka AZAS BR z Olsztyna.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%