› bieżące
14:48 / 17.12.2012

Oni stworzą Strategię Rozwoju Elbląga 2020+. Prezydent powołał zespół

Oni stworzą Strategię Rozwoju Elbląga 2020+. Prezydent powołał zespół

fot. Konrad Kosacz

77 nazwisk znalazło się na liście osób, które będą miały realny wpływ na kierunki przyszłego rozwoju Elbląga. Prezydent Grzegorz Nowaczyk powołał właśnie zespół, który opracuje Strategię Rozwoju Elbląga 2020+. Członkami zostali m.in. przedstawiciele ratusza, eksperci z wielu dziedzin oraz władze samorządowe sąsiadujących z Elblągiem gmin.

Strategia Rozwoju Elbląga 2020+, będzie głównym dokumentem strategicznym dla miasta, który wyznaczy kierunki jego rozwoju w perspektywie średniookresowej. Pierwszy etap prac nad Strategią i odbywające się w czasie niego konsultacje wykazały, że konieczne było poszerzenie składu zespołu, który opracuje dokument.

- Nowy zespół będzie złożony z przedstawicieli władz Elbląga, Urzędu Miejskiego, ekspertów z różnych środowisk społeczno-gospodarczych miasta oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z obszaru powiatów elbląskiego i braniewskiego – informuje Bartosz Babraj, Kierownik Referatu ds. funduszy unijnych i rozwoju w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego. - Dzięki takiemu składowi zespołu, zapewniona zostanie partycypacja społeczna w tworzeniu Strategii, jak również jakość dokumentu.

Zespół będzie miał za zadanie opracowanie w ciągu jednego roku – do października 2013 r. (prace rozpoczęły się w październiku br.) pełnego dokumentu zawierającego Strategię Rozwoju Elbląga 2020+. Pierwszym krokiem jego członków będzie budowa analizy SWOT oraz określenie wizji i misji. W następnej kolejności harmonogram prac nad Strategią przewiduje: wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych, sformułowanie zadań, konsultacje społeczne Strategii (połowa 2013 r.) oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu SRE 2020+. Ostatnim etapem będzie przyjęcie dokumentu przez radnych.

W składzie powołanego 14 grudnia zespołu znaleźli się:
- Grzegorz Nowaczyk, Prezydent Miasta Elbląg
- Adam Witek, Wiceprezydent Miasta Elbląg
- Zbigniew Pater, Skarbnik Miasta Elbląg
- Paweł Nieczuja-Ostrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
- Jerzy Wilk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
- Ryszard Klim, Radny Rady Miejskiej w Elblągu
- Dariusz Babojć, Przedstawiciel mieszkańców
- Cezary Balbuza, Forum Rozwoju Elbląga
- Teresa Bocheńska, Prezes Banku Żywności w Elblągu
- Jacek Boruszka, Dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki
- Jerzy Domino, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie. Delegatura w Elblągu
- Wiesław Drożdżyński, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
- Zdzisław Dubiella Rektor EUH-E
- Barbara Dyrla, Dyrektor Departamentu Społecznego
- Krystyna Dziurdź, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg
- Elżbieta Gelert, Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
- Tomasz Gliniecki, Kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
- Eleonora Gontarska-Gajowniczek, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Elblągu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Mirosława Grochalska, Dyrektor MOPS w Elblągu
- Janusz Grzywalski, Wójt Gminy Godkowo
- Marek Gulda, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”
- Mieczysław Hoffmann, Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Ryszard Janusz, Wójt Gminy Milejewo
- Sławomir Jezierski, Starosta Elbląski
- Adam Jocz, Dyrektor Departamentu Organizacji i Nadzoru
- Marek Kamm, Pełnomocnik Oficer Rowerowy ds. Rozwoju Komunikacji
- Henryk Kiejdo, Wójt Gminy Rychliki
- Kazimierz Kiejdo, Burmistrz Pieniężna
- Jan Korzeniowski, Komendant Straży Miejskiej w Elblągu
- Roman Korzeniowski, Dyrektor Browaru Grupy Żywiec w Elblągu
- Krzysztof Kowalski, Starosta Braniewski
- Rafał Kućmański, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg
- Paweł Kulasiewicz, Prezes Stowarzyszenia Elbląg Europa
- Anna Kulik, Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- Hanna Laska-Kleinszmidt, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
- Sławomir Ledwoń, Pracownia Projektowa Urbis
- Krystyna Lewańska, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
- Maria Lubocka-Hoffmann, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Paweł Lulewicz, Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego
- Wojciech Ławrynowicz, Stowarzyszenie Elbląg Europa
- Wojciech Macijewicz, Lupus S.J.
- Hanna Mierzejewska, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu
- Henryk Mroziński, Burmistrz Miasta Braniewa
- Aleksandra Nieżurawska ,Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19
- Marek Osik, Komendant Miejski Policji w Elblągu
- Kazimierz Zbigniew Orzech, Dyrektor ZKM Sp. z o.o.
- Maciej Pałkowski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
- Ryszard Sorokosz, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
- Dorota Pawłow, Dyrektor Departamentu Sportu
- Maciej Pietrzak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
- Czesława Piotrowska, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych EL S.C.
- Łukasz Piśkiewicz, Prezes EPEC Sp. z o.o.
- Iwona Radej, Dyrektor PUP
- Robert Rajkiewicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg
- Florian Romanowski, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „Opegieka” Sp. z o.o.
- Leszek Sarnowski, Dyrektor Departamentu Kultury
- Tomasz Sielicki, Wójt Gminy Braniewo
- Andrzej Soja, Dyrektor Departamentu Edukacji
- Artur Szadurski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ICT Amber Klaster Teleinformatyczny w Elblągu
- Marcin Ślęzak, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
- Wiesław Śniecikowski, Burmistrz Pasłęka
- Tomasz Świniarski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej W Elblągu
- Bogusław Tołwiński, Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” Elbląg
- Alicja Tomczyk, Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek
- Zygmunt Tucholski, Z-ca Wójta Gminy Elbląg
- Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu
- Ewa Wąsowska, Z-ca Dyrektora Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II
- Wiesław Wielesik, Wójt Gminy Markusy
- Katarzyna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury
- Wiesław Wiśniewski, Z-ca Prezesa SM „Nad Jarem”
- Tomasz Woźny, Prezes IKS „Atak”
- Piotr Wójcik, Wiceprezes „Wójcik” Fabryka Mebli Sp. z o.o.
- Ryszard Zając, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
- Józef Zamojcin, Z-ca Burmistrza Tolkmicka
- Krzysztof Kasica, Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg

7
3
oceń tekst 10 głosów 70%

Powiązane artykuły

Powstanie Elbląski Obszar Funkcjonalny. Miasto chce realizować wspólne inwestycje

13.12.2012 komentarzy 1

Współpraca samorządów z obszaru powiatów elbląskiego i braniewskiego w przyszłej perspektywie programowania Unii Europejskiej,...