› bieżące
19:50 / 04.07.2024

Opieka pediatryczna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla pacjentów do 18. roku życia

Opieka pediatryczna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla pacjentów do 18. roku życia

fot. elblag.net/archiwum.

Przeniesienie świadczeń w zakresie pediatrii z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do Szpitala Miejskiego w Elblągu miało na celu zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentem do 18 roku życia w jednej placówce medycznej, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy dwoma szpitalami.

Powyższe zostało wyrażone w dokumentach, m.in. w piśmie Organu Założycielskiego Szpitala Miejskiego w Elblągu z dnia 22 kwietnia 2024 skierowanego do NFZ oraz Porozumieniu nr 1/2024 z dnia 29 maja 2024 roku zawartym pomiędzy Szpitalem Miejskim oraz Szpitalem Wojewódzkim, w którym w § 1 punkcie 3, Szpital Miejski w Elblągu jednoznacznie zobowiązał się do przejęcia z dniem 01.07.2024 roku kontraktu finansowego na realizację świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci do 18 roku życia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu wystosował do NFZ w Olsztynie stosowny wniosek celem sformalizowania zmian.

Ponadto informujemy, iż dotychczas obowiązujący podział na realizację przez Szpital Wojewódzki świadczeń ambulatoryjnych obejmujących pacjentów do 18 roku, a opiekę wyjazdową przez Szpital Miejski został dokonany w latach ubiegłych, tj. w sytuacji, gdy nasza placówka dysponowała stosownym potencjałem do jego realizacji. Obecnie z uwagi na przekazywanie kadry medycznej do Szpital Miejskiego sytuacja uległa diametralnej zmianie, w związku z czym nie będziemy w stanie zabezpieczyć świadczeń ambulatoryjnych dla pacjentów do 18 roku życia z uwagi na brak lekarzy pediatrów. Ponadto rozczłonkowanie miejsca realizacji przedmiotowego świadczenia wydaje się przeczyć założeniom, które miały zapewnić kompleksowość świadczeń w jednym szpitalu.

Mając jednakże na względzie dobro pacjentów do 18 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów, na czas reorganizacji systemu świadczeń medycznych na terenie miasta, tj. w Szpitalu Miejskim w Elblągu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przez pierwszy tydzień lipca (do 7 lipca br.) będzie wspierał system zapewnienia opieki przyjmując nadal dzieci i pacjentów do 18 roku życia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci. W razie konieczności hospitalizacji, niepełnoletni pacjenci przewożeni będą do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35.

Hanna Laska-Kleinszmidt 
Biuro Prasowe
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%