› rozwój i edukacja
12:52 / 19.12.2012

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 zrealizował aż 5 projektów na rzecz społeczności romskiej

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 zrealizował aż 5 projektów na rzecz społeczności romskiej

Rok 2012 obfitował w ważne dla społeczności romskiej, jak również dla wszystkich elblążan, działania proponowane przez Departament Edukacji Urzędu Miasta w Elblągu, przy współpracy Ośrodka Szkolno -€“ Wychowawczego Nr 2 w Elblągu. Ogółem placówka zrealizowała pięć projektów mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów romskich. To jeden z nielicznych ośrodków w mieście, który tak prężnie działa na rzecz mniejszości.

 
Od 2004 roku samorząd elbląski uczestniczy w Rządowym Programie na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, realizując ciekawe projekty edukacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży romskiej, w tym o charakterze integracyjnym z udziałem uczniów elbląskich placówek edukacyjnych.
 
W bieżącym roku Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 przy ul. Polnej zrealizował szereg projektów:
 
  • „Dobry start -€“ zakup podręczników, przyborów i strojów szkolnych dla uczniów romskich”,
  • „Integracyjny wypoczynek letni w górach”,
  • „Wycieczka edukacyjna do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie”,
  • „Śladami historii -€“ ocalić od zapomnienia”,
  • „Pracownia dla asystenta edukacji romskiej”.
Dzięki tym projektom w znacznym stopniu wyrównane zostały szanse edukacyjne uczniów romskich pochodzących z ubogich rodzin, poprzez zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji na każdym poziomie edukacyjnym. Starano się wzmocnić u dzieci poziom poczucia wartości i równości. 
Uczestnicy projektów zwiększyli także umiejętności integracji społecznej, poziom umiejętności pracy w grupie, kształtowania cech osobowości tj. samodzielność, odpowiedzialność. Rozwijane były zdolności manualne oraz wrażliwość artystyczna dzieci. Poprzez wycieczki edukacyjne uczniowie mogli wyrobić w sobie szacunek dla dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo narodowe i państwowe. Pogłębiona została wiedza historyczna i umiejętności zdobyte na lekcjach historii, kształtowano wrażliwość na kulturę oraz świadomość tożsamości narodowej i obywatelskiej. Zwiększono poziom wiedzy wśród społeczności polskiej nt. historii mniejszości narodowych: romskiej i żydowskiej poprzez popularyzacje ich kultury, obyczajowości i tradycji. Stworzone dla asystenta romskiego warunki umożliwiły prawidłowy rozwój kontaktów ze środowiskiem szkolnym, międzyszkolnym oraz z rodzicami (opiekunami) pochodzenia romskiego. A tym samym zapewnione wysokiej jakości miejsce pracy zwiększyło poziom efektywności kształcenia asystenta.
 
Na realizację działań edukacyjnych adresowanych do społeczności romskiej Departament Edukacji otrzymał w roku 2012 od Wojewody Warmińsko - €“Mazurskiego 59 080 zł dotacji, natomiast wkład własny wynosił ponad 22 000 zł.
 
1
0
oceń tekst 1 głosów 100%