› bieżące
15:48 / 14.06.2018

Ostatni dzwonek. Wnioski do BO można składać do 15 czerwca. Co hamuje elblążan?

Ostatni dzwonek. Wnioski do BO można składać do 15 czerwca. Co hamuje elblążan?

Tylko do 15 czerwca (piątek) włącznie można składać projekty w ramach bieżącej edycji budżetu obywatelskiego. Jak poinformowała nas dzisiaj rzecznik prasowy prezydenta Elblaga Joanna Urbaniak do tej pory wpłynęło ich zaledwie 48. To duży spadek w stosunku do lat poprzednich. W 2017 roku do ratusza spłynęło około 170 wniosków, a w 2016 – ponad 220. Co hamuje elblążan przed większą aktywnością w tej kwestii?

W świetle nowych zasad wprowadzonych tegoroczną ustawą, aby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego obowiązkowe jest zgromadzenie wymaganej liczby osób go popierających. W związku z tym konieczna jest zbiórka podpisów. To z pewnością nie ułatwia sprawy, tym bardziej, że wielu ludzi boi się, że ich dane osobowe moga być wykorzystane również w innych celach. 

Na formularzach wniosków znajdują tabele, w które należy wpisać dane osób popierających pomysł.

W przypadku wniosku do zadania realizowanego w okręgu będzie to od 10 do 15 nazwisk popierających, w przypadku zadania ogólnomiejskiego od 25 do 30 nazwisk. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, realizowanego w 2019 r. pojawia się także nowy element – tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaopiniowany negatywnie, ma prawo w terminie do 5 dni roboczych od daty opublikowania wniosków, do odwołania się. Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Elbląg w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną 

– wyjaśniał miesiąc temu wiceprezydent Janusz Nowak.

Przypomnijmy, że wnioski można składać do 15 czerwca 2018 roku (włącznie) w wersji papierowej. Przynosimy je do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:
• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
• nazwę,
• miejsce realizacji zadania,
• opis zadania,
• dane identyfikujące wnioskodawcę (m.in. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, podpis),
• podpisy osób popierających.

Do podziału w Budżecie Obywatelskim 2019 jest jak dotychczas największa kwota. Wynosi ona  3 020 000 zł., w tym 480 000 zł. dla każdego okręgu wyborczego oraz 620 000 zł. na inicjatywy ogólnomiejskie.

W ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego (BO 2018) największą ilość głosów (3978) oddano na budowę boiska do piłki ręcznej na terenie przy Szkole Podstawowejnr 18 przy ul. Węgrowskiej. Inwestycja będzie kosztować 500 tys. zł. Jej realizacja wykorzysta całą pulę pieniędzy przeznaczonych na inicjatywy ogólnomiejskie.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%