› sąd
13:59 / 18.10.2017

Oświadczenie elbląskiego sądu w sprawie odwołania prezesa przez Ziobrę

Oświadczenie elbląskiego sądu w sprawie odwołania prezesa przez Ziobrę

Poniżej publikujemy oświadczenie sądu w sprawie odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu Marka Omelana. Zostało podpisane przez sędziego Tomasza Koronowskiego, rzecznika prasowego SO.

Dzisiaj około godziny 11 wpłynęło do Sądu Okręgowego w Elblągu pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2017r. o odwołaniu sędziego Marka Omelana z funkcji prezesa tutejszego Sądu na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.07.2017r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1452).
     Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących przyczyn odwołania, sędzia Marek Omelan wyjaśnił, że - po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Ławniczej i Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu - wystąpił do Rady Miasta w Elblągu o odwołanie z funkcji jednego z ławników w oparciu o art. 166 § 2 pkt 3 i art. 166 § 2a Prawa o ustroju sądów powszechnych, ponieważ w trakcie narady nad orzeczeniem ławnik ten zachował się w sposób urągający elementarnym zasadom kultury i etyki, czym dał jednoznaczny dowód, że nie powinien piastować tak odpowiedzialnej funkcji. Sędzia Marek Omelan wyraził przekonanie o słuszności tych działań, podjętych w trosce o wizerunek podległego Sądu i najwyższe standardy, jakie powinny cechować pracę orzeczniczą sędziów, w tym ławników.
     Informuję ponadto, że na podstawie art. 22b § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu wykonuje wiceprezes Grażyna Borzestowska.

Sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%