› bieżące
09:43 / 03.12.2012

PAIiIZ będzie promowała ofertę inwestycyjną Elbląga

PAIiIZ będzie promowała ofertę inwestycyjną Elbląga

fot. cns.pl

W środę, podczas II Elbląskiego Forum Gospodarczego, zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy naszym miastem a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza Elbląga, a tym samym zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. Interesująco przedstawia się również tematyka samego Forum Gospodarczego.

Już w najbliższą środę II Elbląskie Forum Gospodarcze. Tematami Forum są szanse rozwoju gospodarki poprzez współpracę transgraniczną a także zagadnienia promocji gospodarczej oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych.

Ważnym wydarzeniem podczas Forum będzie podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza Elbląga, a tym samym zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. W ramach zawartego porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy Urzędem Miejskim w Elblągu oraz PAIiIZ, a także wspólne szkolenia pomogą podnieść umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczących gospodarki miasta.

Elbląg od kilku lat współpracuje z PAIiIZ, czego efektem jest seria wizyt Prezydenta Elbląga promujących nasze miasto poza granicami Polski, która była współfinansowana z funduszy unijnych właśnie dzięki współpracy naszego miasta z agencją.

Z okazji Forum, Elbląg odwiedzą m.in. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej oraz Konsul Generalny RP w Kaliningradzie. Wraz z władzami samorządowymi województwa i Elbląga oraz przedsiębiorcami będą rozmawiać o szansach rozwoju gospodarki lokalnej.

- Bliskość geograficzna Elbląga i Kaliningradu oraz potencjał, jakim dysponują przedsiębiorcy polscy i rosyjscy mobilizuje do rozwoju kontaktów – mówi Zbigniew Świerczyński, radca konsul kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie. – Sądzę, że te dwa ważne ośrodki nadgraniczne mogą być przykładem rozwijającej się współpracy, polsko-rosyjska granica państwowa – modelem w zakresie intensyfikacji działań na rzecz społeczeństw obu krajów.

Przedsiębiorcy są dla Elbląga ważni w świetle współpracy z Kaliningradem, która kilka miesięcy temu weszła w nowy etap. Rosjanie otworzyli w Ratuszu Staromiejskim przedstawicielstwo. Elbląg swoją placówkę informacyjną otworzył już we wrześniu.

Sponsorem wydarzenia jest PKO Bank Polski

PROGRAM:
09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00  -10.05 Uroczyste otwarcie Forum
10.05 - 10.10 Oficjalne przywitanie - Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga
10.10 - 10.20 Wystąpienie - Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10.20 - 10.45 Wystąpienie - Agnieszka Wojnarowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Podpisanie porozumienia o współpracy Miasta Elbląg z PAIiIZ
10.45 - 10.55 Wystąpienie - Sergiej Puczkow Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku
10.55 - 11.05 Wystąpienie - Marek Gołkowski Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
11.05- 11.30 Perspektywy ożywienia współpracy gospodarczej w kontekście Mistrzostw Świata - Rosja 2018 - Konrad Woliński Konsul, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 12.20 Prezentacja dotychczasowej współpracy Polska - Rosja - Jerzy Wcisła Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
12.20 - 12.40 Prezentacja potencjału gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego - przedstawiciel Rządu Obwodu Kaliningradzkiego
12.40 - 12.50 Prezentacja oferty elbląskiego Portu Morskiego - Arkadiusz Zgliński, Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
12.50 - 13.05 Prezentacja Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – Radosław Zawadzki, Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego
13.05 - 13.20 Prezentacja Banku PKO BP - Bogdan Włodarczyk, Andrzej Dwużnik
13.20 - 13.30 Zakończenie II Elbląskiego Forum Gospodarczego

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%