› bieżące
12:54 / 03.12.2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i IV Liceum Ogólnokształce zawarły nową umowę o współpracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i IV Liceum Ogólnokształce zawarły nową umowę o współpracy

6 grudnia, o godzinie 8.30 w Sali Senatu w gmachu PWSZ przy ul. Wojska Polskiego 1 zostanie podpisana nowa umowa pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej  w Elblągu.

Na mocy umowy instytucje deklarują wsparcie wzajemnych kontaktów obu społeczności, a także tworzenie inicjatyw dla współpracy oświatowej, w tym zacieśnienie relacji edukacyjnych, stwarzając młodzieży ponadgimnazjalnej możliwość pogłębienia wiedzy o doświadczenia akademickie.

W praktyce uczniowie szkoły średniej otrzymają w większym zakresie: wstęp na wybrane wykłady akademickie, dostęp do kół naukowych, pomoc w poszukiwaniu grantów w ramach projektów UE, wspólną realizację projektów partnerskich i dalszą współpracę przy organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące konkursie „Geografia i ekologia Bałtyku”. Współpraca między placówkami przybliży również uczniom ofertę kształcenia Uczelni.

Umowa obowiązywać będzie od momentu podpisania.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%