› rozwój i edukacja
13:35 / 21.12.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała umowy o współpracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała umowy o współpracy

fot. PWSZ w Elblągu

21 grudnia 2017 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, mgr Pawłem Rybakiem oraz z Panią Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, mgr Beatą Orzech.

Dążąc do zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznościami uczniowskimi z Malborka i Elbląga strony zobowiązały się wspierać inicjatywy zmierzające do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież szkolna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie. W praktyce oznacza to, że uczniowie obu szkół będą brali udział w wybranych wykładach akademickich, zajęciach praktycznych oraz inicjatywach uczelnianych, takich jak seminaria, warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji wiedzy i nauki.

Podpisanie umowy z ZSP nr 4 w Malborku poprzedziła wizyta tegorocznych maturzystów w PWSZ w Elblągu, podczas której malborska młodzież miała sposobność zapoznania się z potencjałem laboratoryjno-dydaktycznym Instytutu Politechnicznego. (czytaj więcej w „Malborska młodzież w Instytucie Politechnicznym”).

Współpraca z III LO w Elblągu w bieżącym roku akademickim koncentrować się będzie na aktywnościach podejmowanych wspólnie z klasą o profilu dyplomatyczno-językowym. W najbliższym czasie uczniowie tej klasy wezmą udział w wykładach oferowanych przez Instytut Pedagogiczno-Językowy oraz odwiedzą laboratorium językowe instytutu.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 2