› inwestycje miejskie
08:03 / 09.09.2012

Park Kajki z każdym rokiem pięknieje coraz bardziej

Park Kajki z każdym rokiem pięknieje coraz bardziej

fot. Konrad Kosacz

W jednym z większych elbląskich parków miejskich, kolejny już rok trwają prace rewitalizacyjne. W Parku Kajki w ubiegłych latach zakończono odświeżanie i zmianę koncepcji w tak zwanym Ogrodzie Różanym (w części mniejszej). Wykonano także prace w części dużej, gdzie obecnie sukcesywnie prowadzone są dalsze roboty.

Prace przeprowadzone w ubiegłych latach w Ogrodzie Różanym, obejmowały zmianę nawierzchni alejek, zastąpienie środkowego trawnika okazałym klombem obsadzonym różami, ustawienie wzdłuż alei głównej trenaży, montaż nowych ławek i koszy na śmieci. 

W części dużej, do tej pory wykonano prace takie jak: oświetlenie ciągów pieszych, instalację do nagłośnienia imprez masowych, wyremontowano ciek przebiegający przez park wraz z przepustami. W roku ubiegłym odrestaurowano i unowocześniono również plac zabaw dla dzieci. Są na nim oddzielne strefy dla dzieci w różnym wieku, a cały plac został ogrodzony siatką. Także w roku 2009 wyremontowano zbiornik wodny od strony ul. Pionierskiej, a wokół zbiornika wykonano nową obsadę z drzew i krzewów.

Park jest wpisany do rejestru zabytków i wymaga zgody konserwatora zabytków na prowadzenie prac. W związku z tym dotychczasowe nawierzchnie asfaltowe wymieniane są na nawierzchnie typu HanseGrand. Jest to rodzaj nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. Nawierzchnia wykonana w tej technologii jest wystarczająco twarda, aby poruszać się po niej z wózkami, czy jeździć rowerami, a na tyle przyjazna, że przy upadku dziecka nie doznaje ono takich ran, jak przy upadku na asfalcie. Takie rozwiązanie wnosi wiele także do estetyki parku. Właściwości wodoprzepuszczalne świetnie sprawdziły się podczas podtopień w Ogrodzie Różanym w zeszłym roku (lipiec 2011). Po opadnięciu wody alejki pozostały w stanie nienaruszonym.

W tym roku miasto przeznaczyło kwotę 200 tys. złotych na kolejne prace. Dzięki temu wymieniono nawierzchnię alejek dojazdowych do alejek głównych (700 m2). Prace w dużym parku objęły także zakup 35 koszy na odpady, wykonanie placyków pod ławki. Te są już zakupione, w liczbie 30 sztuk i czekają w ZZM na zamontowanie. Na wymianę czeka jeszcze nawierzchnia głównych alei – od strony ulicy Fałata i Kajki. Jest to powierzchnia w sumie 4700 m2.

Spore koszty z utrzymaniem parku wiążą się także z odnawianiem istniejących klombów. Kwiaty z Ogrodu Różanego często padają łupem złodziei. Tylko w tym roku z parku złodzieje wynieśli w sumie ok. 200 krzewów i pnączy róż.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 12