› region
08:38 / 04.09.2019

„Pętla taktyczna” w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie (+ zdjęcia)

„Pętla taktyczna” w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie (+ zdjęcia)

fot. 43 blp w Braniewie

Po roku intensywnego szkolenia, żołnierze 1 kompanii 43 Batalionu Lekkiej Piechoty z Braniewa  odbyli 14-dniowe szkolenie poligonowe, by podsumować i usystematyzować wiedzę, którą otrzymali od swoich dowódców oraz instruktorów. 

28 sierpnia br. na terenie Garnizonu Braniewo została przeprowadzona„pętla taktyczna”, będąca egzaminem zwieńczającym pierwszy rok szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Stanowi ona podsumowanie roku szkolenia indywidualnego, które jest jednym z 3 etapów wyszkolenia żołnierza WOT. Jest to jednocześnie sposób na sprawdzenie w praktyce, w warunkach bojowych, umiejętności nabytych podczas nauki. Cały cykl podzielony jest na: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). Po tym czasie żołnierz osiąga pełną gotowość bojową. 

Jak poinformował specjalista ds. komunikacji 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie:

Jej celem było sprawdzenie poziomu wyszkolenia, sprawności bojowej oraz odporności psychofizycznej żołnierzy w warunkach poligonowych. W ramach pętli zostały zorganizowane dynamiczne punkty kontrolne i incydenty taktyczne, podczas których sprawdzono  m.in. zachowanie się oraz działanie żołnierza (sekcji) na polu walki i realizacji zadań ogniowych. 

Postanowiliśmy zadać kilka pytań dowódcy 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie ppłk Jarosławowi Kowalskiemu.

Marcin Mongiałło:  W jakim celu przeprowadza się pętlę taktyczną?

Celem przeprowadzenia pętli taktycznej jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia, stopnia przygotowania do wykonywania zadań bojowych, sprawności bojowej oraz odporności psychofizycznej żołnierzy. Taka forma sprawdzenia jest integralną częścią szkolenia.

Gdzie była zorganizowana „Pętla taktyczna”?

Pętla taktyczna - forma sprawdzenia żołnierzy na zakończenie etapu szkolenia indywidualnego została zorganizowana w oparciu o obiekty szkoleniowe garnizonu Braniewo, tj. strzelnicę garnizonową, gdzie żołnierze zaliczali część ogniową oraz plac ćwiczeń taktycznych, gdzie sprawdziliśmy znajomość zasad taktyki.

W jaki sposób zaaranżowaliście realizm pola walki ?

Przygotowując taką formę egzaminu wykorzystaliśmy teren o urozmaiconym i zróżnicowanym ukształtowaniu z licznymi pagórkami, ciekami wodnymi i duktami leśnymi tak aby podgrywając incydenty taktyczne jak kontakt ogniowy, działanie w sytuacji napadu powietrznego, działanie w strefie skażonej, czy ewakuacja rannego z pola walki, wykorzystując środki pozoracji pola walki odzwierciedlić działanie potencjalnego przeciwnika, zmuszając tym samym szkolonych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym w stosunku do zaistniałej sytuacji.

Co było najtrudniejsze dla żołnierzy?

Wszystkie epizody dynamiczne i statyczne, które przygotowaliśmy wymagały dużego wysiłku fizycznego i wiedzy merytorycznej.

Nie zauważyłem żeby jakieś zadania sprawiły żołnierzom większą trudność mimo niesprzyjającej aury pogodowej (30 °C), swoim zaangażowaniem i umiejętnością działania w kolektywie pokazali, że wysiłek instruktorów z 12 miesięcy dał wymierne efekty w postaci dobrego przygotowania żołnierzy do realizacji zadań w terenie, zgodnie z wymogami współczesnych działań bojowych.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu równie udanych szkoleń. 

Rozmawiał: Marcin Mongiałło

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Powiązane artykuły

„Pogodowy kryzys 2019”. Wspólne ćwiczenia żołnierzy 43 blp w Braniewie oraz strażaków (+ zdjęcia)

23.08.2019

W dniu 20 sierpnia 2019 r. na obszarze powiatu braniewskiego, realizowane były wspólne ćwiczenia żołnierzy 43blp oraz straży pożarnej, na wypadek...

Zdjęcia ilość zdjęć 18