› bieżące
17:21 / 03.07.2013

PFRON wstrzymuje dotacje. W ELSIN-ie nie płacono składek ZUS

PFRON wstrzymuje dotacje. W ELSIN-ie nie płacono składek ZUS

fot. Konrad Kosacz

Spółdzielnia ELSIN w dużej mierze funkcjonuje dzięki dotacjom z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Te pieniądze pozwalają firmie nadal funkcjonować na rynku. Jednak od pewnego czasu PFRON wypłaty dotacji dla ELSIN-u wstrzymał. Jerzy Wilk winą obarcza Fundusz. PFRON wskazuje zaś, że ELSIN nie odprowadza składek ZUS za pracowników.

Spółdzielnia Niewidomych ELSIN istnieje w Elblągu od 58 lat. Od 23 lat prezesem spółdzielni jest Jerzy Wilk. Jednak w tym roku spółdzielnia została postawiona w stan likwidacji, a Jerzy Wilk został jej likwidatorem. Oficjalnie mówi się o próbie ratowania firmy, poprzez przekształcenie jej formy działalności gospodarczej. Jednak pozostaje pytanie – dlaczego po kilkudziesięciu latach istnienia kończy swoje funkcjonowanie spółdzielnia niewidomych, mimo comiesięcznego wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Jak jednak udało nam się dowiedzieć, to wsparcie przestało być dla ELSIN-u udzielane. Skąd więc wzięły się problemy spółdzielni z PFRON? W tej sprawie na początku tego roku interweniował w Funduszu były prezydent Grzegorz Nowaczyk. Wtedy PFRON zaczął wypłacać zaległe środki dla ELSIN. Jednak patrząc na tabelę wypłat dofinansowania dla elbląskiej spółdzielni, warto też zauważyć, że kwoty znacząco się zmniejszały się już od 2011 r.

Jeszcze w styczniu 2011 r. dotacja dla ELSIN wynosiła 94 637 zł, natomiast w październiku 2012 r. już tylko 61 360,25 zł. Kiedy rozmawialiśmy z pracownicami Spółdzielni ELSIN (nasz materiał video), kobiety wskazywały, że nie miały wiedzy, dlaczego PFRON stopniowo obcinał dotacje, aż w końcu przestał wypłacać środki spółdzielni. - Prezes Wilk nam tłumaczył, że PFRON czepia się szczegółów, szuka kruczków, nie lubią tam nas, rzucają kłody pod nogi- mówiły nam kobiety. – Ale My jakoś w to nie dawałyśmy wiary. Myślimy, że coś tam do końca nie było w porządku.

Czy ELSIN upada, ponieważ uwziął się na spółdzielnię Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, jak twierdzi Jerzy Wilk?

Postanowiliśmy to sprawdzić u źródła, w PFRON. Zwróciliśmy się z pytaniami w tej sprawie do Ewy Balickiej – Sawiak, rzecznik prasowej Funduszu. Zadaliśmy jej kilka pytań, na które otrzymaliśmy odpowiedzi:

Dlaczego dofinansowania nie były wypłacane regularnie dla ELSIN?

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN w likwidacji miała wstrzymaną w roku 2010 i 2011 wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych z powodu nie złożenia do Funduszu poprawnych sprawozdań finansowych za lata 2007-2010. W roku 2012 ponownie wstrzymano stronie wypłatę dofinansowania z uwagi na jej trudną sytuację ekonomiczną, gdyż pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy będącemu w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Spółdzielnię wykazała, iż nie regulowała swoich zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym zgodnie ze stanowiskiem organu drugiej instancji dofinansowanie za miesiące sierpień, wrzesień i październik 2012 zostało pomniejszone o nieponiesione przez Spółdzielnię koszty płacy, czyli składki ZUS. Obecnie w związku ze zmianą przepisów ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie nie przysługuje w całości, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. W związku z faktem, iż Spółdzielnia nadal nie reguluje swoich zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stronie decyzją administracyjną odmówiono wypłaty dofinansowania za okres styczeń 2013 r. Obecnie w związku z w/w okolicznościami prowadzone jest postępowanie administracyjne za kolejne okresy sprawozdawcze od lutego do kwietnia 2013 r.

Czy prawdą jest, że ELSIN nie składał wniosków o dofinansowanie z PFRON w ostatnich miesiącach?

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN w likwidacji nie złożyła wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych za miesiące listopad i grudzień 2012 r. oraz za miesiąc maj 2013 r.

Czy prawdą jest, że były błędy i nieprawidłowości w składanych przez ELSIN wnioskach do PFRON?

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN w likwidacji składała oświadczenia w dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, iż poniosła wszystkie koszty płacy dotyczące wykazywanych do dofinansowania osób niepełnosprawnych. Jednakże z informacji będących w posiadaniu Funduszu wynika, iż nie opłacała składek ZUS za okres od kwietnia 2012 do grudnia 2012 oraz od lutego 2013 do kwietnia 2013. Należy przy tym nadmienić, iż w prowadzonym obecnie postępowaniu administracyjnym za okresy sprawozdawcze od lutego do kwietnia 2013 r. Spółdzielnia nie przedstawiła dokumentacji kadrowo-płacowej umożliwiającej ocenę poprawności danych zawartych we wnioskach o udzielenie pomocy publicznej.

Te same pytania zadaliśmy Jerzemu Wilkowi, likwidatorowi Spółdzielni Niewidomych ELSIN, mieliśmy otrzymać odpowiedź w środę, do godz. 12.00. Niestety odpowiedzi od Jerzego Wilka nie otrzymaliśmy do tej pory.

28
3
oceń tekst 31 głosów 90%

Powiązane artykuły

Wyrzucono je z ELSIN-u, a teraz obrażono. Chcą przeprosin od Jerzego Wilka

21.06.2013 komentarzy 41

Publikacja płatnego materiału wyborczego KW Prawa i Sprawiedliwości spowodowała rozgoryczenie u trzech byłych pracownic Spółdzielni Pracy ELSIN. Jak...