› bieżące
08:55 / 29.06.2012

Piaskownice pod lupą elbląskiego sanepidu

Piaskownice pod lupą elbląskiego sanepidu

fot. Konrad Kosacz

Wiaderko, grabki, foremki i łopatka, któż z nas nie pamięta beztroskich godzin spędzonych w podwórkowej piaskownicy. Także dziś, jak tylko sprzyja ku temu pogoda, dzieciaki oblegają place zabaw i miejsca gdzie można uklepać babkę z piasku. Aby zabawa nie była źródłem zagrożenia ze strony psich i kocich odchodów, 18 czerwca br. elbląski sanepid przeprowadził kontrolę w 130 zewidencjonowanych placach zabaw, zlokalizowanych na terenach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu oraz SM "Pasłęczanka" w Pasłeku. Spośród nich pobrano do badania 5 prób piasku. W wyniku analizy nie stwierdzono obecnoścci jaj pasożytów jelitowych , tj. glisty ludzkiej, włosogłówki ludzkiej, glisty psiej i kociej.

Piaskownice mogą być źródłem chorobotwórczych czynników biologicznych.  - Obecny stan prawny, określający warunki urządzania i eksploatacji tego typu urządzeń ogranicza się wyłącznie do zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Ich treść nie odnosi się w pełni do wszystkich aspektów zdrowotnych - szczegółowe wymagania, określone w § 40 tego rozporządzenia, wskazują tylko na potrzebę („powinny być") lokalizacji piaskownic na terenie nasłonecznionym co najmniej przez 4 godziny, w odległości co najmniej 10 m od miejsc gromadzenia odpadów. Warunki te, aczkolwiek także istotne, nie uwzględniają zagrożeń biologicznych, jakie mogą wiązać się z piaskownicami – wyjaśnia Marek Jarosz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Elblągu .

Natomiast jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), zgodnie z jego treścią właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest zobowiązany utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym (ustawa nie określa w tym miejscu zamkniętego katalogu takich czynności i zabiegów).
Należą do nich m.in.:możliwie częsta wymiana piasku w piaskownicach (co najmniej 3 razy w sezonie – obowiązkowo przed jego rozpoczęciem), skuteczne ogrodzenie terenu placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub samej piaskownicy, zabezpieczające przed dostępem czworonogów.


- Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, związane z nadzorem nad piaskownicami mają charakter wyrywkowy – informuje Marek Jarosz, Dyrektor elbląskiego sanepidu. W trakcie kontroli zwraca się uwagę na zabezpieczenie piaskownic przed dostępem zwierząt domowych (psy, koty), stan higieniczny sprzętu do zabaw oraz częstotliwość wymiany piasku w piaskownicach. Przed sezonem letnim (w kwietniu – maju) wymieniany jest piasek na nowy - dodaje.

Innym problemem jest przestrzeganie zakazów i nakazów dotyczących użytkowania zabezpieczonych już obiektów. Pomimo usytuowania na nich tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania zwierząt na place zabaw, zakaz ten jest często łamany przez właścicieli zwierząt.  Ponadto, użytkownicy placów  pozostawiają otwarte bramki wejściowe po opuszczeniu terenu.
 
Według raportu elbląskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, skontrolowane obiekty spełniają wymogi dotyczące nasłonecznienia, odległości od pojemników na śmieci. - Z posiadanej dokumentacji wynika, że administratorzy osiedli mieszkaniowych są zaangażowani w poprawę całej  tzw. małej architektury osiedli mieszkaniowych. Likwidowane są małe place zabaw oraz pojedyncze piaskownice, w miejsce których powstają nowe obiekty wyposażone w bezpieczny sprzęt do zabaw z ogrodzonym terenem Marek Jarosz.   
 
Do najważniejszych zabiegów w celu ograniczenia ryzyka sanitarnego należy:

  • właściwa lokalizacja  nowo powstających placów zabaw,
  • zabezpieczenie  terenów przed dostępem psów, kotów i innych zwierząt,
  • całkowita wymiana piasku w piaskownicach,  co najmniej raz przed sezonem letnim oraz 2 razy w jego trakcie,
  • bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu służącego do zabaw.

                                                                                                              

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%