› inwestycje drogowe
08:27 / 26.08.2012

Pierwszy odcinek obwodnicy wschodniej Elbląga będzie gotowy za dwa lata

Pierwszy odcinek obwodnicy wschodniej Elbląga będzie gotowy za dwa lata

fot. elblag.net

Firma Skanska S.A. z Warszawy zaprojektuje i wybuduje prawie kilometrowy odcinek nowej ulicy Wschodniej. Droga stanowić będzie pierwszy etap realizacji obwodnicy wschodniej Elbląga. Dofinansowane ze środków unijnych zadanie, będzie kosztować miasto ponad 7 mln zł.

Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej-bis, polegać będzie na wykonaniu nowej drogi o długości 920 m, na odcinku równoległym do istniejącej ul. Wschodniej, od ul. Łęczyckiej do ciągu stanowiącego przedłużenie ul. Chrobrego w rejonie Leśniczówki Dębica. Planowany odcinek o nazwie roboczej ul. Wschodnia-bis, tworzyć będzie pierwszą część przyszłej obwodnicy wschodniej Elbląga.

Ze względu na uwarunkowania terenowe (istniejąca ul. Wschodnia o nawierzchni z płyt drogowych, miejscami gruntowej, nie spełnia podstawowych wymagań dla dróg publicznych i nie jest możliwe jej poszerzenie z uwagi na elementy przyrodnicze m.in. unikalną aleję grabową), nowa ulica nie będzie pokrywać się z ul. Wschodnią. Ulice te będą biegły równolegle, z wykorzystaniem południowej części obecnej ulicy, jako drogi wewnętrznej przyległego osiedla, a jej dalszego odcinka jako ciągu spacerowo-rowerowego.

Nowa droga umożliwi także dojazd do tego osiedla i Leśniczówki Dębica oraz na zaplecze cmentarza komunalnego, a docelowo będzie elementem obwodnicy wschodniej miasta, stanowiącej powiązanie drogi wojewódzkiej nr 504 wiodącej z Braniewa do Elbląga, z węzłem drogowym dróg krajowych S7 i S22.

Planowany odcinek stanowić będzie jednojezdniową, dwupasową drogę asfaltową o szerokości 7 m. W jej ciągu zaprojektowano dwa małe ronda: pierwsze czterowlotowe na skrzyżowaniu ulicy Wschodnia-bis z ul. Łęczycką (droga wojewódzka nr 509), drugie z nowo-projektowaną drogą łączącą tereny sportowo rekreacyjne z Europarkiem. Oba o przewidywanej średnicy zewnętrznej 42 m. Przewidziano również budowę przystanków i zatok autobusowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonanie zieleni drogowej i nasadzeń oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej z zalecanym wykorzystaniem na ten cel istniejącej alei grabowej. Po realizacji tej inwestycji istniejący wylot ul. Wschodniej do ul. Łęczyckiej, zostanie zamknięty i przeznaczony wyłącznie dla potrzeb wewnętrznej komunikacji przyległej zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu „zaprojektuj i zbuduj”. Jej wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową zadania, po czym przystąpi do realizacji robót budowlanych. Na początku sierpnia podpisano umowę z firmą Skanska S.A., która wygrała przetarg na to zadanie. Koszt umowy to prawie 7,1 mln zł. Nowa droga ma być gotowa najdalej do 15 września 2014 r.

Projekt został dofinansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w wysokości 5 mln zł.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Zimą 2014 do Bażantarni dojedziemy nową ulicą Wschodnią

08.10.2012

W sierpniu 2013 roku ma rozpocząć się budowa blisko półtorakilometrowej ulicy Wschodniej. Wybudowane zostanie rondo w miejscu przyszłego skrzyżowania...

Zdjęcia ilość zdjęć 4