› inwestycje
12:22 / 19.06.2012

Pierwszy z mostów na rzece Elbląg będzie otwarty w lipcu

Pierwszy z mostów na rzece Elbląg będzie otwarty w lipcu

fot. Marcin Rysicki

Temat przebudowy kładek na rzece Elbląg to materiał na dobrą książkę. Trwający niemal rok przetarg na wykonawcę robót, rezygnacja z pontonowej przeprawy pieszej na rzecz zastępczej komunikacji autobusowej, opóźnienie terminu zakończenia prac o 9 miesięcy oraz ciągłe przesunięcia w oddaniu do użytku pierwszego z mostów. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy Zawodzia pozostają odcięci od reszty miasta już przez ponad rok.

Przebudowa staromiejskich kładek na mosty zwodzone oraz znajdującego się pomiędzy nimi odcinka Bulwaru Zygmunta Augusta, nie przynosi chluby władzom miasta oraz jego wykonawcy – firmie Warbud z Warszawy. Prace, które rozpoczęły się w październiku 2010 roku, planowo miały zakończyć się do końca 2011 roku, jednak przeciągają się już ponad 1,5 roku. Z powodu problemów finansowych miasta, termin zakończenia inwestycji przesunięto na koniec września 2012 roku. Dla zawodzian oznacza to kolejne miesiące utrudnień w komunikacji pieszej z resztą miasta.

Mieszkańcy Zawodzia wciąż nie mogą doczekać się otwarcia pierwszego z mostów, który połączy ulicę Studzienną z ul. Orlą. Ten miał być gotowy najpierw pod koniec ubiegłego roku, następnie wczesną wiosną a dziś już wiadomo, że zostanie oddany do użytku dopiero latem.

Według zapowiedzi Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego, obecnie postęp robót przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Na maj i czerwiec zaplanowano roboty wykończeniowe, a termin przekazania mostu do ruchu pieszego, po dokonaniu prób i odbiorów, określono na lipiec 2012 r. Budowa drugiego mostu w ciągu ulicy Mostowej i ulicy Giełdowej, ma się zakończyć we wrześniu br.

Głównym celem inwestycji jest przebudowa kładek staromiejskich na zwodzone mosty o konstrukcji trójprzęsłowej z podnoszonym przęsłem środkowym. Projekt przewiduje połączenie ulicy Studziennej i Orlej samochodowym mostem zwodzonym, dostępnym wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych. Z kolei most w ciągu ulicy Mostowej nie zmieni swojej funkcji i nadal będzie stanowić ciąg pieszo-rowerowy. Wyróżniać go będą dwa kioski na podporach pośrednich, nawiązujące w dużym stopniu do wyglądu historycznego tego obiektu. W pomieszczeniu na podporze wschodniej znajdować się będzie pulpit sterowniczy do otwierania i zamykania obu mostów.

Opracowanie obejmuje również wykonanie dróg dojazdowych połączonych z nowo zaprojektowanymi mostami oraz rozbiórkę i przebudowę fragmentów istniejących nawierzchni ulic Studziennej, Orlej i Giełdowej do skrzyżowania z ul. Warszawską.

Przebudowa kładek połączona jest z modernizacją wschodniego nabrzeża rzeki Elbląg przy Bulwarze Zygmunta Augusta (pomiędzy obu mostami). Cześć ta, w momencie podniesienia stanu wód rz. Elbląg, nie będzie już narażona na podtopienia. Zmodernizowane nabrzeże Bulwaru zostanie bowiem podniesione o około 1 m. Nowy Bulwar podzielony zostanie na trzy strefy funkcjonalne: strefę komunikacyjną (najbardziej odsuniętą od krawędzi nabrzeża, przeznaczoną dla ruchu pieszego i rowerowego), strefę buforową (rozdzielającą, w której zlokalizowane będą elementy małej architektury takie jak ławki, zieleń kontenerowa, rzeźby itp.) oraz ścieżkę cumowniczą i strefę obsługi nabrzeża (wraz z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi jachtów).

Wartość robót to ponad 32,7 mln zł.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z przebiegu prac budowlanych związanych z realizacją nowych mostów zwodzonych.

7
0
oceń tekst 7 głosów 100%

Powiązane artykuły

W kwietniu 2013 r. zakończy się budowa mostów na rzece Elbląg

24.08.2012 komentarzy 2

Na połowę października zapowiadane jest otwarcie dla ruchu pieszego mostu zwodzonego na rzece Elbląg, wzdłuż ulic Studziennej i Orlej. Zakończenie wszystkich...

Zdjęcia ilość zdjęć 45