› bieżące
14:57 / 20.03.2014

Pies to nie tylko przyjemność, również obowiązek!

 Pies to nie tylko przyjemność, również obowiązek!

fot. elblag.net

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jest Twoim towarzyszem, częścią rodziny. Musisz odpowiednio się o niego troszczyć: karmić, poić, dbać o zachowanie zwierzęcia w czystości oraz o zachowanie czystości po nim. Dbać o stan zdrowia psa i zapewnić mu odpowiednią opiekę weterynaryjną. Obowiązkowe jest coroczne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

Zdarza się, że straż miejska sporządza wnioski o ukaranie do sądu rejonowego w Elblągu w sprawach dotyczących nie dopełnienia obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Właściciele nie zdają sobie sprawy, że pogryzienie przez nie zaszczepionego psa może spowodować zagrożenie zdrowia i życia. Obowiązek szczepienia psów: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287, z 2014 r. poz. 29), w art. 56 ust. 1 nakłada obowiązek na właścicieli psów (powyżej 3 miesiąca życia) ochronnego szczepienia ich przeciwko wściekliźnie.

Art. 85 ust. 1a ustawy mówi: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny.

Ponadto:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku określa rozdział 5 § 13 uchwały Nr XXVIII/814/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888) w art. 10 ust. 2a wskazuje: Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%