› policja
13:39 / 19.08.2015

Pilotażowy program oceny potrzeb pokrzywdzonych

Pilotażowy program oceny potrzeb pokrzywdzonych

W elbląskiej komendzie rozpoczyna się pilotażowy program „Indywidualnej oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony" tak brzmi jego pełna nazwa. W skrócie, chodzi o to, by określić oczekiwania osoby zgłaszającej przestępstwo i zapewnić jej odpowiednie warunki przyjęcia zawiadomienia, przesłuchania, izolacji od sprawcy, a także podjąć stosowne kroki takie jak chociażby zapewnienie bezpiecznego miejsca schronienia czy objęcie pomocą psychologiczną.

Dotyczy to szczególnego rodzaju przestępstw takich jak: przemoc w rodzinie, przemoc seksualna, przestępstwa z nienawiści, ale i tych związanych z handlem ludźmi czy terroryzmem. Są to przypadki, gdy osoba pokrzywdzona pozostaje w stanie bezbronności z powodu wieku, niepełnosprawności, słabej znajomości języka, a także, gdy istnieje potrzeba szczególnej ochrony prywatności osoby pokrzywdzonej.

W województwie Warmińsko-Mazurskim w pilotażowym programie Ministerstwa Sprawiedliwości udział biorą: Komenda Miejska Policji w Elblągu oraz Komenda Powiatowa Policji w Iławie. Policjanci będą posługiwać się specjalnym kwestionariuszem. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwienie organom prowadzącym postępowanie dokonanie oceny i pomoc w ustaleniu jakie środki ochrony i pomocy należy w danym przypadku zastosować. Ponadto ma on pomóc dopasować i skoordynować działania zmierzające do ochrony i pomocy pokrzywdzonemu. Głównie chodzi o przywrócenie ofierze podmiotowości i godności, zapewnienie by otrzymała odpowiednie informacje, wsparcie i ochronę. Ma to być użyteczne narzędzie w codziennej policyjnej pracy.

Pilotażowy program rozpoczyna się w elbląskiej jednostce od 20 sierpnia tego roku i potrwa do 30 września. Po nim będzie czas na ocenę działań i wnioski.

podkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%