› inwestycje miejskie
17:00 / 31.07.2012

Plac katedralny powalczy o nowy wygląd

Plac katedralny powalczy o nowy wygląd

fot. elblag.net

Jest szansa, że już wkrótce plac katedralny na elbląskiej starówce całkowicie zmieni swoje oblicze. Miasto zamierza ubiegać się o środki unijne na uatrakcyjnienie terenu pomiędzy ulicami Rybacką i Mostową oraz rewitalizację wieży Katedry Św. Mikołaja.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku magistrat zrezygnował z kontynuacji budowy ogrodu archeologicznego na Starym Mieście. Projekt zakładał stworzenie na terenie pomiędzy ul. Rybacką, Mostową i Wodną stałej odkrywki archeologicznej stojących tam niegdyś kamienic. Docelowo ogródek miał być miejscem w rodzaju muzeum na wolnym powietrzu, w którym mieszkańcy i turyści będą mogli obejrzeć efekty pracy archeologów na elbląskim Starym Mieście i zapoznać się z jego zagadnieniami.

W 2010 r. zakończono pierwszy etap tej inwestycji. Wykonano wówczas m.in. nawierzchnie utwardzone - wykonana została część nawierzchni Placu Miejskiego, nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Mostowej wraz z ławkami, nawierzchnia ścieżki kościelnej, wytyczone zostały zarysy dawnych kamienic. Wykonano także elementy małej architektury, oświetlenie ulicy Rybackiej, oświetlenie, zasilanie elektryczne oraz odwodnienie placu. Łącznie zagospodarowanie i uporządkowanie placu przed Katedrą Św. Mikołaja kosztowało Miasto ponad 1,2 mln zł. Z drugiego etapu robót, magistrat wycofał się.

W zamian pojawił się pomysł, by plac ozdobiła wielofunkcyjna fontanna. Aby jednak mogło dojść do jakichkolwiek prac, niezbędne są fundusze. Dlatego Miasto planuje złożyć wniosek na dofinansowanie rewitalizacji placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja.

Obecnie Urząd Miejski jest w trakcie wyłaniania wykonawcy, który opracuje studium wykonalności dla tego projektu. Dokument ma być gotowy do 21 sierpnia 2012 r. Wówczas złożony zostanie wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013. Magistrat planuje wystartować w konkursie ogłaszanym w ramach osi priorytetowej 4: Rozwój, rewitalizacja i restrukturyzacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Powiązane artykuły

Rewitalizacja wieży elbląskiej katedry pochłonie prawie 5,5 mln zł

17.09.2012

Pod koniec sierpnia miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji Placu Katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu”....