› bieżące
06:46 / 19.05.2014

Plastyk z Gronowa w czołówce szkół plastycznych

Plastyk z Gronowa w czołówce szkół plastycznych

fot. Liceum Plastyczne

O sukcesie uczennic klasy III Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym na Makroregionalnym Przeglądzie Szkół Plastycznych w Łomży już pisaliśmy. Pierwsze miejsce uczennicy i szkoły to ogromny sukces. Teraz przyszedł czas na podsumowania ogólnopolskie.

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie opublikowało raport z przeglądów prac z rysunku, malarstwa i rzeźby uczniów publicznych i niepublicznych szkół plastycznych w roku szkolnym 2013/14. W przeglądach wzięło udział 46 publicznych i 7 szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Prace uczniów oceniała komisja w składzie: Przewodniczący: prof. Maria Targońska ASP Gdańsk Prof. Wojciech Sęczawa – ASP Gdańsk Prof. Zofia Glazer – ASP Warszawa Prof. Jacek Dyrzyński – ASP Warszawa Prof. Jakub Łecki – ASP Kraków Prof. Jacek Jagielski – UA Poznań.


Największą liczbę punktów w tym roku szkolnym zdobyli uczniowie ZSP Koszalin ( 81pkt.) Tuż na nim ZSP Rzeszów 79,8 pkt, ZSP Gdynia 79 pkt. Na czwartym miejscu wraz z ZPSP Kraków uplasowały się uczennice Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. W raporcie CEA zwraca się uwagę na zdobycie czwartego miejsca przez LP w Gronowie Górnym, szkoły samorządowej, która dopiero od czterech lat bierze udział w przeglądach. Sukces szkoły to efekt ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli. Laureatka I miejsca Adriana Leszczyńska będzie uczestniczyć w etapie centralnym, którym jest kilkudniowy plener w Dłużewie. Tam będzie się starać o indeks uczelni artystycznych.

Liceum Plastyczne w Gronowe Górnym utrzymuje bardzo wysoki poziom nauczania (w ubiegłym roku, w wyniku przeglądu uplasowało się na 6 miejscu w kraju). Uczniowie osiągają sukcesy zarówno w konkursach, jak i podczas obrony prac dyplomowych czy egzaminów maturalnych. Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć i bliżej poznać artystyczną kuźnię talentów zapraszamy na Dzień Otwarty w sobotę 24 maja w godzinach 10.00-14.00. Będzie można zobaczyć pracownie artystyczne, poznać specyfikę zajęć, nauczycieli i uczniów. Liceum Plastyczne to szkoła inna niż wszystkie, przyciągająca ludzi kreatywnych i zdolnych.

To placówka, w której rekrutacja także wygląda inaczej. Przypominamy uczniom klas III gimnazjum, iż podania do szkoły należy składać do 6 czerwca 2014 roku.

 

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%