› bieżące
11:16 / 11.02.2014

Po cichu dokonano zmian w składach rad nadzorczych w spółkach miejskich

Po cichu dokonano zmian w składach rad nadzorczych w spółkach miejskich

fot. Konrad Kosacz

Już za kadencji prezydenta Jerzego Wilka w sześciu spółkach miejskich dokonano zmian w składach rad nadzorczych. Jak tłumaczy Ratusz, wybrano specjalistów, fachowców w danych dziedzinach. Pojawiły się jednak osoby związane z PiS, SLD również spoza Elbląga. Pojawia się przy okazji pytanie – dlaczego nie skorzystano z publicznego ogłoszenia w tej sprawie?


Jak udało nam się ustalić, w sześciu firmach komunalnych prezydent Jerzy Wilk dokonał zmian w składach rad nadzorczych. Z jakiego klucza, na jakiej podstawie wyłoniono nowych członków tych rad? Tego do końca nie wiadomo.

Jak informuje Łukasz Mierzejewski, z biura prasowego prezydenta miasta, nowi członkowie rad nadzorczych byli wybierani z uwagi na ich kompetencje i fachowość w danych dziedzinach. Nie miał tu podobno zastosowania klucz partyjny. Jednak kilku nowych członków tych rad jest związanych z SLD oraz PiS.

- Prezydent odpowiada za kondycję tych spółek, więc chce, aby pracę spółek nadzorowali fachowcy. To dlatego wśród nowych członków rad są również osoby spoza Elbląga, które doskonale znają specyfikę danej branży – wyjaśnia Rafał Maliszewski z biura prasowego prezydenta miasta.

Jak informuje Ratusz, w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. nastąpiły zmiany w składach rad nadzorczych 6 spółek, w tym w jednej w związku z upływem kadencji poprzedniej rady nadzorczej powołana została rada na kolejną kadencję. Dodatkowo w jednej spółce zmiana w składzie rady nadzorczej nastąpiła z dniem 01.01.2014 r. – dotyczy Zarządu Komunikacji Miejskiej.

Jakie więc były to zmiany, i jacy nowi członkowie się pojawili?

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2010-2012. W związku z powyższym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dniem 1.10.2013 r. do 6-osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki nowej 3-letniej kadencji 2013-2015 powołani zostali: Roman Korzeniowski zamieszkały w Elblągu, Henryk Słonina zamieszkały w Elblągu, Roman Furmański zamieszkały w Elblągu, wybrany i wskazany przez pracowników Spółki, Mariusz Przybecki – zamieszkały w Elblągu, wybrany i wskazany przez pracowników Spółki, Władysław Mańkut – zamieszkały w Elblągu, Anna Tymolewska - zamieszkała w Olsztynie.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Nadzorcza Spółki kadencji 2012-2014 działa w 5-osobowym składzie. W miejsce odwołanych 2 członków z dniem 1.10.2013 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Tadeusz Browarczyk zamieszkały w Elblągu, Ilona Markiewicz zamieszkała w Olsztynie. Wcześniej w Radze również zasiadała jedna osoba z Olsztyna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Nadzorcza Spółki kadencji 2012-2014 działa w 5-osobowym składzie. W miejsce odwołanych 2 członków z dniem 1.10.2013 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Lucyna Dzierżyńska-Bryl zamieszkała w Gdyni, Iwona Lempek zamieszkała w Gdyni. Wcześniej w Radzie zasiadała jedna osoba z Gdańska. Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Nadzorcza Spółki kadencji 2012-2014 działa w 4-osobowym składzie. W miejsce członka Rady Nadzorczej Spółki, który z dniem 30.09.2013 r. zrezygnował ze sprawowania tej funkcji, powołany został z dniem 01.11.2013 r.: Wojciech Chwiałkowski zamieszkały w Elblągu.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z odwołaniem poprzedniego składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 01.10.2013 r. powołani zostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję 2013-2015 w następującym 3-osobowym składzie: Tadeusz Jakubowski zamieszkały w Elblągu, Maria Piór zamieszkała w Elblągu, Małgorzata Sowicka zamieszkała w Elblągu. W poprzednim składzie Rady zasiadał m.in. jeden mieszkaniec Gdańska i mieszkaniec Malborka. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Nadzorcza Spółki kadencji 2012-2014 działa w 3-osobowym składzie. W miejsce odwołanych 2 członków z dniem 1.01.2014 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Paweł Galiński zamieszkały w Przezmarku, Radosław Stojek zamieszkały w Elblągu.

Jak dodaje Łukasz Mierzejewski, prezydent miasta Jerzy Wilk ubolewa nad faktem, że tak mała liczba elblążan posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych miejskich spółek.

- Do Urzędu Miejskiego napływają aplikację osób, które chciałyby zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich. Stąd wiadomo, że niestety rynek takich fachowców w naszym mieście jest dość wąski – mówi Łukasz Mierzejewski.

Tymczasem rodzi się pytanie, skąd prezydent Wilk czerpie taką wiedzę, skoro nie zdecydował się na zamieszczenie oficjalnego zaproszenia do składania aplikacji na członków rad nadzorczych? Być może nie wszyscy fachowcy, posiadający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, wysyłają na bieżąco swoje aplikacje do Urzędu. Być może czekają na taką informację?

Taki sposób poszukiwania chętnych w Elblągu był już praktykowany. Na początku 2012 r., przez ogłoszenia na oficjalnej stronie miasta prezydent Grzegorz Nowaczyk szukał nowych członków rad. O tym fakcie informowały także lokalne media. Niestety, teraz tej jawności, przejrzystości działania prezydenta zabrakło. Zabrakło także szansy dla elblążan, aby mogli dowiedzieć się, że miasto szuka chętnych do zasiadania w radach nadzorczych.

 

55
7
oceń tekst 62 głosów 89%