› bieżące
09:33 / 25.01.2013

Po latach służby Oficerowie pożegnali się z mundurem

Po latach służby Oficerowie pożegnali się z mundurem

fot. st. chor. Sławomir Tessar

Dzień 24 stycznia 2013 roku był ostatnim dniem służby w szeregach 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej dla 9 oficerów Dowództwa Dywizji.

W tym dniu z mundurem pożegnali się;
gen. bryg. Krzysztof MAKOWSKI – Zastępca Dowódcy 16 PDZ;
płk Janusz TRZPIS – Szef Szkolenia Dywizji;
ppłk Józef SORBIAN – Szef Wydziału G – 4  Dywizji;
mjr Arkadiusz SZYMAŃSKI – Szef Sekcji Wydziału G – 4;
mjr Tomasz PALKOWSKI – Szef Sekcji Oficerów i Tłumaczy Wydziału G – 3 Dywizji;
mjr Tadeusz BUDZICH – Szef Sekcji Uzupełnień Wydziału G – 1 Dywizji;
mjr Marek ZABROŃ – Szef Sekcji WF i Sportu Dywizji;
mjr Jacek KLAMKA – Specjalista Wydziału Wychowawczego Dywizji;
mjr Stefan ZWOLAK – Specjalista Dowództwa Dywizji.

W trakcie uroczystej zbiórki w Sali Tradycji 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w której udział wzięli, Dowództwo, Sztab, pracownicy wojska, Dowódcy jednostek wojskowych 16 Dywizji, Szefowie i Komendanci instytucji wojskowych, zaproszeni goście oraz rodziny, przyjaciele i koledzy rozstających się z mundurem, Dowódca 16 PDZ, gen. dyw. Janusz BRONOWICZ bardzo wysoko ocenił dotychczasową współpracę, realizację zadań służbowych oraz wielki zasób wiedzy na dotychczas zajmowanych stanowiskach przez żegnanych oficerów. To samo zdanie wyrazili, żegnający swoich podwładnych, bezpośredni przełożeni.

Zarówno Dowódca Dywizji jak i wszyscy obecni na uroczystości przekazali także życzenia wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w nowych warunkach – już jako cywilom. W swoich wystąpieniach żegnający się z mundurem oficerowie dziękowali zarówno Dowództwu, jak i podwładnym i kolegom za wzorowe realizowanie zadań, atmosferę pracy i służby oraz wszelką pomoc, na którą zawsze mogli liczyć. Uroczystość zakończyła wspólna fotografia.

Źródło: mjr Zbigniew Tuszyński

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%