› bieżące
08:40 / 16.08.2013

Pojemniki na śmieci to nadal problem mieszkańców

Pojemniki na śmieci to nadal problem mieszkańców

fot. elblag.net

Nowe uregulowania prawne dotyczące wywozu śmieci nakładają na mieszkańców konieczność zakupu lub wydzierżawienia pojemników na odpady. Te są drogie i często padają łupem złodziei. Część radnych miejskich chce dokonać zmian, aby to firmy wywożące śmieci zapewniały własne pojemniki. Czy taka zmiana będzie jednak możliwa?

Nasi czytelnicy zwracają uwagę, że zmuszanie ich do zakupu lub wynajęcia pojemników na śmieci powoduje wzrost kosztów. Pojemniki muszą sami czyścić oraz dezynfekować. Ponadto często zdarza się, że kubły są po prostu kradzione lub niszczone przez wandali.

- Kosz, który kupiłam, został skradziony. Na nowy mnie teraz nie stać. Śmieci wystawiam w workach. Jednak często zdarza się, że są one rozrywane przez bezdomnych i śmieci walają się po chodniku. Muszę to sprzątać. Pytałam w firmie, która nas obsługuje czy mogę dostać kosz, jednak zaproponowano mi zakup lub dzierżawę. Ja się chciałam dowiedzieć, skoro wywóz śmieci podrożał znacznie, to dlaczego te firmy nie mogą zapewnić nam koszy na śmieci we własnym zakresie? Przedtem tak to funkcjonowało. Wywóz odpadków był tańszy a kosze na śmieci zapewniała firma obsługująca – mówi Janina Maj z ul. Płk. Dąbka.

Na ten problem zwracali również uwagę radni KWW Witolda Wróblewskiego oraz Platformy Obywatelskiej. Radni wskazywali, że należy dokonać zmian w uchwałach śmieciowych, aby to firmy obsługujące wywóz śmieci miały w obowiązku dostarczanie pojemników na śmieci.

Również prezydent Jerzy Wilk zapowiada zmiany w funkcjonowaniu procesu wywozu śmieci. Jednak dużo mówi się o problemach przedsiębiorców czy działkowców, pomijając problemy mieszkańców, właścicieli nieruchomości, którzy sami muszą zapewnić sobie pojemniki na odpady.

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje obowiązki właścicieli nieruchomości. Jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Od 6.03.2013 r. ww ustawa wprowadziła możliwość przejęcia ww obowiązków przez Gminę w zamian za uiszczaną opłatę – informuje Monika Borzdyńska z biura prasowego prezydenta miasta. - Uchwały systemowe w zakresie gospodarowania odpadami zostały podjęte przez Radę Miejską w Elblągu w listopadzie i grudniu 2012 r., a uchwały o wysokości opłat w lutym 2013 tj. przed 6.03.2013 r. i nie mogły zawierać zapisów o przejęciu obowiązków przez Gminę Miasto Elbląg. Po wejściu w życie zamiany Art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Rada Miejska nie skorzystała z możliwości przejęcia tego obowiązku, poprzez zmianę zarówno uchwał systemowych, jak i uchwały o wysokości opłat. W związku z tym w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ogłoszonym w marcu 2013 r. nie można było zlecić tej usługi w ramach kalkulowanej ceny. Właściciele nieruchomości objęci systemem byli informowani, że muszą wyposażyć nieruchomość w pojemniki poprzez kupno lub dzierżawę/najem pojemników. W SIWZ i w umowach na odbieranie odpadów znalazł się zapis, że: „Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia na wniosek właściciela nieruchomości pojemnika/pojemników do gromadzenia odpadów pozostałych po segregowaniu/niesegregowanych odpadów komunalnych oraz jego utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości o świadczenie tej usługi, w okresie obowiązywania przedmiotu umowy”.

Jak informuje Urząd Miejski, na dzień 2 sierpnia 2013 r. na 8 544 pojemników ustawionych w ramach systemu, firmy odbierające odpady komunalne na rzecz Gminy Miasto Elbląg wydzierżawiły właścicielom nieruchomości 2 089 pojemników. Z tego wynika, że ok. 75 % pojemników stanowi własność prywatną, a jedynie ok. 25 % pojemników jest dzierżawionych.

 

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%

Powiązane artykuły

Elblążanie wywożą masowo śmieci do Bażantarni. Efekt ustawy śmieciowej?

11.08.2013 komentarzy 12

Nowa ustawa śmieciowa przyczyniła się do tego, że Elbląg w wielu miejscach przypomina śmietnisko. Brak kontenerów, płatne worki do...

Robert Turlej: Śmieci na nowo dla przedsiębiorców i działkowców

13.08.2013 komentarzy 2

Nowy system gospodarki odpadami należy poddać możliwie szybkiej modyfikacji. Praktyka pokazała, że niektóre zapisy nie są prawidłowo dostosowane do...

Szykują się zmiany w polityce śmieciowej miasta

23.08.2013

Na najbliższej sesji Rady Miasta, radni będą głosowali nad kilkoma zmianami dotyczącymi spraw wywozu śmieci na terenie Elbląga. Mają zmienić się stawki...

Ustawa śmieciowa trafi do kosza? Trybunał Konstytucyjny to rozstrzygnie

11.10.2013 komentarzy 1

Prawdopodobnie na początku przyszłego roku Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy ustawa śmieciowa jest zgodna z konstytucją - poinformował prezes Trybunału...