› sport
16:30 / 29.12.2015

Poleci głowa prezesa W-MZPN?

Poleci głowa prezesa W-MZPN?

fot. sport.wm.pl

Wszystko na to wskazuje, choć jeszcze niedawno takie rewelacje większość traktowała jako wyssane z palca plotki. W połowie lutego 2016 roku ma się odbyć zebranie w trybie nadzwyczajnym, którego celem będzie zadecydowanie o dalszym losie prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej – Tomasza Miętkiewicza, który na tę funkcję został desygnowany 27 czerwca 2012 roku.

Wczorajsze posiedzenie Zarządu W-MZPN było bardzo burzliwe. Nie brakowało ostentacyjnych gestów i dość teatralnych zachowań. Mówiono o rozrzutności, o złych rozliczeniach za delegacje służbowe czy stronniczym dysponowaniu pulą biletów na sporej rangi wydarzenia piłkarskie. Na podstawie § 29 ust. 2 statutu W-MZPN został złożony wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów celem:

dokonania oceny czy Tomasz Miętkiewicz należycie wypełniał obowiązki Prezesa W-MZPN w trakcie obecnej kadencji, a w szczególności przy organizacji Gali 70-lecia W-MZPN;

odwołania Tomasza Miętkiewicza z funkcji Prezesa W-MZPN, jeśli powyższa ocena okaże się negatywna.

Za wnioskiem podpisało się aż 14 z 17 członków Zarządu w tym: 

 Jerzy Budziłek,

 Paweł Guminiak,

 Andrzej Kamiński,

 Piotr Kulpaka,

 Tadeusz Lisowski,

 Mirosław Miller,

 Mariusz Niedziółka,

 Józef Obrębski,

 Mariusz Perlejewski,

 Bogdan Pietkiewicz,

 Tomasz Płoski,

 Jerzy Sarnecki,

 Edward Szmul,

 Wiesław Żmuda.

„Za” byli także dwaj z trzech Delegatów W-MZPN na Zjazd PZPN, czyli Łukasz Konończuk oraz Olgierd Dąbrowski.

Data (wstępna) zebrania to 13 lutego 2016 roku, a głównymi przyczynami złożenia wniosku o zebranie – jak czytamy w oficjalnym komunikacie W-MZPN – były:

– negatywna ocena Komisji Rewizyjnej W-MZPN dotycząca głównie rażącego przekroczenia przez Tomasza Miętkiewicza zaplanowanego budżetu Gali 70-lecia W-MZPN (badanie nastąpiło na wniosek Prezydium Zarządu z 23 listopada 2015 roku na posiedzeniu Komisji w dniu 2 grudnia 2015 roku),

– negatywna ocena pracy Tomasz Miętkiewicza jako Prezesa W-MZPN dokonana przez Zarząd W-MZPN w dniu 7 grudnia 2015 roku,

– negatywna ocena Komisji Rewizyjnej W-MZPN dotycząca działań Tomasza Miętkiewicza jako Prezesa W-MZPN, a w szczególności w zakresie rozliczania delegacji służbowych i dysponowania pulą bezpłatnych biletów na mecze Reprezentacji Polski, Pucharu Polski i Finału Ligi Europejskiej (badanie nastąpiło na posiedzeniu Komisji w dniu 14 grudnia 2015 roku).

Źródła: dwadozera.pl & wmzpn.pl

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%