› policja
10:35 / 16.12.2015

Policjant rozmawiał z młodzieżą o odpowiedzialności za zabronione czyny

Policjant rozmawiał z młodzieżą o odpowiedzialności za zabronione czyny

Odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny zabronione była tematem przewodnim lekcji z policjantem, jaka odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Szóstoklasiści dowiedzieli się, że choć jeszcze nie są dorośli - za swoje niektóre zachowania mogą odpowiadać przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich.

W czasie spotkania funkcjonariusz przestrzegł również młodzież przed szkodliwością nowych narkotyków czyli tzw. dopalaczy. W piątek policjant zajmujący się profilaktyką społeczną asp. sztab. Sebastian Białachowski odwiedził uczniów jednej z klas szóstych w SP nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Tematem przewodnim zajęć była odpowiedzialność nieletnich za popełnianie czynów karalnych i demoralizację.

Funkcjonariusz przypomniał nastolatkom, że pomimo młodego wieku, mogą już ponosić konsekwencje prawne swoich nielegalnych zachowań. Postępowanie w takich wypadkach reguluje Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, na mocy której za czyny karalne przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich odpowiadają osoby w wieku od 13 – go do 17 – go roku życia, a pod kątem demoralizacji - osoby do 18 – go roku życia.

Spotkanie było też dobrą okazją do przestrzeżenia młodzieży przed zagrożeniami związanymi z narkotykami i dopalaczami. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu policjanta i zadawali mnóstwo pytań do tej tematyki. Funkcjonariusz przekazał nastolatkom długopisy i „antydopalaczowe” plany zajęć, które swoja formą mają przypominać młodym ludziom jak wiele można stracić sięgając po środki psychoaktywne.

mł. asp. Pulina Grzesiowska

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%