› raporty
10:43 / 08.12.2015

Policji ufamy tak samo, jak Kościołowi

Policji ufamy tak samo, jak Kościołowi

fot. freeimage.com

Badanie społeczeństwa pokazuje, że w I połowie 2015 roku najbardziej ufaliśmy straży pożarnej i pogotowiu ratunkowemu. Najmniejsze zaufanie mieliśmy do Sejmu, Senatu oraz Rządu. Co ciekawe, wobec Policji mamy takie samo zaufanie jak do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Badania spójności społecznej udzielają odpowiedź na pytanie, którym instytucjom życia publicznego mieszkańcy Polski ufają najbardziej, a które cieszą się mniejszym zaufaniem. W najnowszym badaniu uwzględnionych zostało dziewięć instytucji polskiego życia publicznego, w tym m.in. służby ratunkowe, Kościół Rzymskokatolicki oraz instytucje władzy.

Instytucjami życia publicznego, którym najbardziej ufaliśmy w I połowie 2015 r. były straż pożarna (zaufanie wśród ok. 94 proc. osób) oraz pogotowie ratunkowe (ok. 84 proc.). Najmniejsze zaufanie mieliśmy w stosunku do Sejmu i Senatu (ok. 25 proc.) oraz do Rządu (ok. 27 proc.).

Dużym zaufaniem darzyliśmy wojsko (zaufanie ponad 72% osób) oraz Policję i Kościół Rzymskokatolicki (po ok. 67%). Ponadto zdecydowana większość z nas ufa innym ludziom (ok. 78%). Mimo to, zachowaniem, którego nie akceptujemy w przestrzeni społecznej okazały się działania korupcyjne: przyjmowanie oraz wręczanie łapówek. Osiem na dziesięć osób deklaruje, iż w ich opinii takie postępowanie nigdy nie może być usprawiedliwiane. Niewiele mniej osób za nieakceptowalne uważa pobieranie zasiłków przez nieuprawnione do tego osoby.

Co ciekawe, najmniejszy sprzeciw budzą takie zachowania jak: podejmowanie pracy na czarno, świadome kupowanie rzeczy podrobionych lub fałszywych oraz ściąganie na egzaminach, sprawdzianach i testach.

Badanie przedstawione jest w przystępny sposób i pokazuje ciekawe tendencje w społeczeństwie, dlatego też zachęcamy do jego dokładnej analizy.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Świętujemy, chociaż odchodzimy od kościoła. Zwłaszcza młodzi

23.12.2015 komentarzy 3

Prawie 93 proc. Polaków opowiada się za tym, że są katolikami. Jednak deklaracje nie są równoważne z religijnością. Szczególnie młodzież i...