› inwestycje drogowe
12:35 / 07.09.2012

Położą nowy asfalt, wybudują chodniki i miejsca postojowe

Położą nowy asfalt, wybudują chodniki i miejsca postojowe

fot. Konrad Kosacz

Na ulicach: Asnyka oraz części Bażyńskiego, Kopernika i Saperów, rozpoczęła się odnowa nawierzchni jezdni i chodników. Prace, których wykonawcą jest firma Tuga z Nowego Dworu Gdańskiego, zakończą się do końca października i pochłoną z miejskiej kasy ponad 720 tys. zł.

Wymienione wyżej ulice od kilkunastu lat nie przechodziły gruntownych remontów. Ulica Kopernika po raz ostatni modernizowana była w latach 90., podobnie zresztą jak ulica Asnyka. Żadnych prac remontowych nie przechodził odcinek ulicy Bażyńskiego (łącznik z Kopernika), który został wykonany dla obsługi przychodni zdrowia, oddanej do użytku w latach 70. Wszystkie te ulice znacznie przekroczyły okres międzyremontowy, co objawia się złym stanem nawierzchni jezdni (duże łaty, wyboje, ubytki i spękania).

W fatalnym stanie znajduje się także stan ciągów pieszych na ul. Saperów. Wykonane w latach 80. chodniki z płyt betonowych, są zdewastowane, spękane i zdeformowane.

W tym roku miasto w końcu zdecydowało się na ich odnowę. Remontem ulicy Asnyka oraz odcinków ulic: Bażyńskiego, Kopernika i chodnika na ul. Saperów, zajmie się wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tuga z Nowego Dworu Gdańskiego.

Zakres prac obejmuje m.in. odnowę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika na całej, liczącej 210 m długości ul. Asnyka. Podobny zakres robót wykonany zostanie na odcinku ul. Bażyńskiego (jezdnia, zjazdy, miejsca postojowe i chodnik) oraz odcinku ul. Kopernika, od ul. Królewieckiej do ul. Bażyńskiego (jezdnia, zjazdy i chodnik). Na ul. Saperów (strona wschodnia na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Bema oraz strona zachodnia na odcinku od ul. Mierosławskiego do ul. Bema) wykonany zostanie nowy chodnik i wyznaczone zjazdy oraz miejsca postojowe.

Do podpisania umowy z wykonawcą doszło 9 sierpnia. Prace ruszyły przed kilkoma dniami i potrwają do 31 października 2012 r. Całkowity koszt robót to ponad 720 tys. zł. W tym roku miasto wyda na to zadanie 355 tys. zł. Pozostałe koszty realizacji inwestycji będą opłacone po dokonaniu odbioru końcowego ze środków budżetowych 2013 r., po 20 stycznia przyszłego roku.

Jak informuje Urząd Miejski, roboty budowlane będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego. Miasto dopuszcza zamknięcie ruchu kołowego i pieszego tylko w wyjątkowych przypadkach. Realizację nawierzchni bitumicznych jezdni wykonawca prowadzić będzie w porach wieczorno - nocnych.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 3