› region
13:50 / 02.12.2016

Ponad 200 milionów na linię kolejową z Braniewa do Gutkowa

Ponad 200 milionów na linię kolejową z Braniewa do Gutkowa

fot. archiwum elblag.net

Siedem ogromnych inwestycji kolejowych planują Polskie Koleje Państwowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na które przeznaczone zostanie 2,3 miliarda złotych. Jedną z nich jest rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo, która została zaplanowana do realizacji na lata 2019-2020. W 80% środki będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę o współpracy PKP PLK S.A. podpisał w Olsztynie marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W Krajowym Programie Kolejowym 5 projektów znalazło się na liście podstawowej i 2 na rezerwowej. Oprócz rewitalizacji linii nr 221, ogromne środki w wysokości 1,5 mld zł (podstawowe projekty) zostaną przekazane także na przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze, linii nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn, linii nr 219 na odcinku Ełk - Szczytno oraz na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Iława - Olsztyn - Korsze. Dwie inwestycje rezerwowe dotyczą prac związanych z linią kolejową E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa) oraz rewitalizacji linii nr 220 na odcinku Olsztyn - Gutkowo.

- Infrastruktura transportowa, drogowa i kolejowa, jest niezwykle istotna w regionie tak rozległym jak Warmia i Mazury. Jej jakość podnosi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców regionu i gości. Ma także bezpośredni wpływ na rynek pracy oraz na nasz rozwój gospodarczy i turystyczny. W regionalnym programie przeznaczyliśmy na ten cel blisko 800 mln zł. To kolejne środki do zainwestowania w ramach nowego regionalnego programu, co dowodzi, że jego realizacja istotnie przyspiesza – powiedział marszałek Brzezin.

90-kilometrowy odcinek linii łączącej Gutkowo z granicą państwa ma zapewnić podróżnym skrócenie dojazdu o ponad pół godziny przy maksymalnej prędkości 120 km/h z 1 godziny i 49 minut do 1 godziny i 18 minut. PLK w planie ma nie tylko naprawę samej trakcji, ale również przebudowę peronów na stacjach i przystankach, które będą także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 231 milionów złotych, z czego aż 44 miliony euro będzie pochodziło ze środków RPO WiM 2014-2020 (oś priorytetowa nr 7, infrastruktura transportowa, działanie 7.3. infrastruktura kolejkowa). Obecnie trwają prace nad studium wykonalności, które dookreśli zakres prac.

- Realizacja projektu, wpisuje się w rozwój i usprawnienie sieci kolejowej na terenie Warmii i Mazur. Po wykonaniu prac będzie lepsza podróż z Gutkowa do Braniewa i sprawniejszy dojazd do granicy - powiedział prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel.

Ponadto Polskie Koleje Państwowe będą partycypowały także przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej w Elblągu, która ma wystartować w 2017 roku i zakończyć się w 2018. PKP dołoży do budowy tunelu dla pieszych i rowerzystów, który miałby prowadzić pod przejazdem kolejowym na ul. Lotniczej. Prezydent Witold Wróblewski jest już po rozmowach z PKP PLK S.A., jak zakomunikował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Wielkie pieniądze na kolej w Polsce wschodniej. Elbląg zapomniany

17.01.2017 komentarzy 9

Do 2023 roku PKP PLK zamierza zrealizować duży, kompleksowy plan inwestycyjny zorientowany na rozwój transportu kolejowego w Polsce wschodniej. Plan ten...