› bieżące
20:02 / 09.07.2024

Ponad 3,4 mln euro dla Elbląga na przebudowę ul. Portowej

Ponad 3,4 mln euro dla Elbląga na przebudowę ul. Portowej

fot. UM Elblag

Prezydent Elbląga Michał Missan, skarbniczka miasta Halina Banach i członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej podpisali porozumienie terytorialne, dzięki któremu nastąpi przebudowa ul. Portowej.

To pierwszy etap planowanego do realizacji projektu pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu”, który będzie realizowany w ramach priorytetu 4 Mobilność regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B) programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”.

Na realizację przedsięwzięcia w ramach FEWiM zabezpieczono 3 435 293 euro ze środków unijnych i budżetu państwa. Przewidywany zakres działań obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2081N ulicy Portowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania rejonu Elbląg-Zdrój.

Projekt obejmuje przebudowę odcinka ul. Portowej od skrzyżowania z ul. Trasa Unii Europejskiej wraz z tym skrzyżowaniem do terenów portu morskiego w Elblągu w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic i usunięcia kolizji infrastruktury technicznej.

W czerwcu po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%